...

24.06.2015
Minister Al Malki na oficiálnej návšteve Slovenskej republiky

Prvé zasadanie spoločného palestínsko-slovenského ministerského výboru

Bratislava, 23.06.2015

Vo štvrtok 18.júna 2015 v sídle Ministerstva zahraničných vecí a európskych záležitostí Slovenskej republiky v Bratislave, zahájil minister zahraničných vecí Štátu Palestína Riad Al Malki so svojím slovenským rezortným partnerom Miroslavom Lajčákom prvé zasadanie spoločného palestínsko-slovenského ministerského výboru. Vytvorenie spoločného palestínsko-slovenského ministerského výboru bolo dohodnuté v Ramalláhu počas oficiálnej návštevy podpredsedu slovenskej vlády, ministra Miroslava Lajčáka, v Štáte Palestína v novembri 2014.

Zahájenie zasadania spoločného ministerského výboru ministrami Palestíny a Slovenska bolo úvodom agendy oficiálnej návštevy ministra Al Malkiho v Slovenskej republike, počas ktorej rokoval so svojím slovenským partnerom. Rokovania sa týkali existujúcich bilaterálnych vzťahov medzi priateľskými štátmi, spôsobmi ich prehlbovania a rozširovania do nových oblastí, politickej situácie v Palestíne a na Blízkom východe, ako aj medzinárodnej otázky spoločného záujmu.

Ministra Al Malkiho pri jeho oficiálnej návšteve sprevádzala a zasadania spoločného palestínsko-slovenského výboru sa zúčastnila vysokopostavená palestínska delegácia zložená z námestníčky pre európske záležitosti ministerstva zahraničných vecí Amal Jadou a zástupcov niekoľkých palestínskych ministerstiev a ústredných orgánov, ktorí sú členmi palestínsko-slovenského výboru: štátny tajomník Ministerstva národného hospodárstva Taisir Amre, námestník Úradu pre energetiku Zafer Malhem, štátny tajomník Ministerstva vysokého školstva Anwar Hmeidat, námestník Ministerstva zdravotníctva Naim Sabra, námestník štátneho tajomníka Ministerstva kultúry, Walid Haniya, generálna riaditeľka Vysokého úradu mládeže a športu Eitedal Ismail.

Počas zasadania spoločného výboru sa delegáti rozdelili do pracovných skupín pozostávajúcich zo zástupcov ministerstiev a štátnych inštitúcií. Ministri Al Malki a Lajčák absolvovali krátke bilaterálne uzavreté rokovanie a následne predsedali spoločnej schôdzke, na ktorej sa zúčastnili členovia oficiálnych delegácií. Za palestínsku stranu sa na spoločnej schôdzke zúčastnili veľvyslanec Štátu Palestína na Slovensku Dr. Abdalrahman Bsaiso, námestníčka Amal Jadou, prvý radca Veľvyslanectva Štátu Palestína na Slovensku Dr. Ahmad Al Sayed a diplomatická stážistka z Palestíny Suha Khouri. Slovenskú stranu zastupovali generálny riaditeľ politickej sekcie MZVaEZ SR Ľubomír Rehák, riaditeľ odboru Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky MZVaEZ SR Peter Holásek, veľvyslanec Radovan Javorčík, Jozef Hudec z odboru Blízkeho a Stredného východu a subsaharskej Afriky MZVaEZ SR a hovorca ministra zahraničných vecí SR Peter Stano.

Počas oboch zasadaní minister Al Malki informoval svojho slovenského partnera o politickej situácii v Palestíne, najmä o utrpení obyvateľov obliehaného pásma Gazy, o probléme palestínskych zajatcov v izraelských väzniciach, a sústredil sa na negatívne dopady, ktoré ovplyvňujú implementáciu mieru v Palestíne v duchu dvojštátneho riešenia, najmä dopady pokračujúceho izraelského osídľovania a jeho zrýchlenia a rozšírenia na územie Štátu Palestína a jeho hlavného mesta Východného Jeruzalema, zvlášť po vytvorení novej izraelskej pravicovej vlády. Minister Al Malki takisto informoval svojho slovenského partnera o novej francúzskej iniciatíve, ktorá sa týka predloženia návrhu novej rezolúcie BR OSN týkajúcej sa riešenia palestínsko-izraelského konfliktu a informoval ho aj o bilaterálnych a multilaterálnych politických a diplomatických palestínskych aktivitách.

Minister Lajčák zdôraznil, že: „Slovensko už dávno privítalo kroky, ktoré by mali smerovať k mierovému riešeniu situácie na Blízkom východe v duchu dvojštátneho riešenia, a že je znepokojené aktivitami, ktoré tomuto riešeniu kladú prekážky, alebo sú v rozpore s ním“. V tomto smere Lajčák dodal, že: „Slovensko chce vidieť mierové usporiadanie ako výsledok izraelsko-palestínskeho rokovania, nakoľko sa domnieva, že neexistuje iné riešenie, ktoré by prinieslo trvalý mier a mierové spolunažívanie medzi dvoma národmi“, a znova zdôraznil potrebu k návratu k princípom medzinárodného kvarteta pre Blízky východ a k nutnosti riešenia ťažkej humanitárnej situácie v pásme Gazy.

Na záver zasadania slovenský a palestínsky minister podpísali spoločné vyhlásenie, ktoré zahrnulo to, čo bolo dosiahnuté a obsahovalo kroky a opatrenia, ktoré by prehĺbili bilaterálne politické vzťahy a zakladali sa na vzájomnej spolupráci v rôznych oblastiach, najmä v politických konzultáciách, ekonomickej a obchodnej výmene a na kooperácii v oblasti vzdelania, kultúry, zdravotníctva, energetiky a športu.

Na záver programu na MZVaEZ SR obaja ministri predstúpili pred novinárov a na krátkom brífingu obaja zdôraznili záujem svojich vlád na prehlbovaní bilaterálnych vzťahov medzi oboma krajinami vo všetkých oblastiach. Minister Lajčák zopakoval postoj SR vyzývajúci k obnoveniu mierových rokovaní a odmietajúci pokračovanie výstavby ilegálnych izraelských osád na palestínskych územiach.

Počas návštevy sa minister zahraničných vecí Štátu Palestína Dr. Riad Al Malki v prítomnosti veľvyslanca Štátu Palestína v SR J.E. Dr. Abdalrahmana Bsaisa, námestníčky Amal Jadou a mediálneho poradcu Veľvyslanectva Štátu Palestína v SR Souheila Ghannama stretol s podpredsedom NR SR Miroslavom Čížom, predsedom Mandátového a imunitného výboru NR SR, Ľubomírom Petrákom, poradcom podpredsedu NR SR Martinom Muránskym, riaditeľkou odboru zahraničných vzťahov a protokolu Katarínou Strýčkovou. Minister Al Malki prerokoval s podpredsedom NR SR parlamentné vzťahy medzi Palestínou a Slovenskom a možnosti ich prehlbovania v záujme priateľských národov a tlmočil podpredsedovi NR SR pozvanie na návštevu Palestíny. Podpredseda NR SR prejavil veľký záujem o pevné parlamentné vzťahy s Palestínskou národnou radou a Palestínskou legislatívnou radou, privítal vzájomné návštevy medzi palestínskymi a slovenskými poslancami a považoval prehĺbenie slovensko-palestínskych parlamentných vzťahov za súčasť zintenzívnenia existujúcich vzťahov medzi vládou svojej krajiny reprezentovanej MZVaEZ SR a Štátu Palestína reprezentovaného Ministerstvom zahraničných vecí.

Po stretnutí s podpredsedom NR SR sa minister Al Malki stretol v sídle Veľvyslanectva Štátu Palestína v SR s arabskými veľvyslancami akreditovanými v SR, informoval ich o situácii v Palestíne a politickom vývoji týkajúcom sa palestínskej otázky a vymenil si s nimi názory na regionálne a medzinárodné otázky spoločného záujmu.

Program ministra Al Malkiho v SR zahrnul stretnutia s predstaviteľmi slovenských audiovizuálnych a tlačových médií, spravodajskej televízii TA3 poskytol rozhovor, ktorý bol odvysielaný v rovnaký deň, ďalší rozhovor poskytol TASR, ako aj rozsiahly rozhovor denníku Pravda. Všetky tieto rozhovory sa týkali palestínskej otázky a jej vývinu.

Treba pripomenúť, že minister zahraničných vecí Štátu Palestína Dr. Riad Al Malki v sprievode vysokopostavenej palestínskej delegácie prišiel v stredu 17.júna 2015 do Bratislavy po tom, ako ukončil oficiálnu návštevu v Českej republike. Na česko-slovenskej štátnej hranici privítali ministra Al Malkiho a jeho palestínsku delegáciu riaditeľka odboru diplomatického protokolu MZVaEZ SR, Anna Tureničová, veľvyslanec Štátu Palestína v SR Dr. Abdalrahman Bsaiso, a členovia a zamestnanci Veľvyslanectva Štátu Palestína v SR.

Tlačové oddelenie