Tlačové vyhlásenie člena Výkonného výboru Organizácie za oslobodenie Palestíny Saeba Erekata k zverejneniu správy z vyšetrovania komisie OSN

09.07.2015
24.6.2015
Dnes sme dostali závery práce a správu vyšetrovacej komisie poverenej prešetriť porušenia medzinárodného humanitárneho práva a práva v oblasti ľudských práv na okupovanom území Štátu Palestína vrátane Východného Jeruzalema a predovšetkým v pásme  Gazy.
Štát Palestína sa bude zaoberať zisteniami a odporúčaniami komisie s najvyšším zreteľom v súlade s jej trvalým záväzkom rešpektovať tieto vážené inštitúcie medzinárodného práva. 
Na začiatku tohto procesu chceme pripomenúť medzinárodnému spoločenstvu, že jediná cesta k mieru vedie cez ukončenie izraelskej okupácie, ktorá sa začala v r. 1967 a v zastavení zločinov a beztrestnosti, ktorou sú páchané zločiny na našom ľude.