Úspech medzinárodného úsilia si vyžaduje aktívne a záväzné medzinárodné opatrenia a kroky vedúce k ukončeniu izraelskej okupácie

22.10.2015
Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje pokračovanie  Netanjahuovej vlády v páchaní organizovaného zločinu proti palestínskemu ľudu vrátane verejných popráv, chaotického a kolektívneho zatýkania, obmedzenia jeho pohybu v meste Jeruzalem a okolí, ako aj jeho separácie a zvýšenia represívnych opatrení voči arabským Jeruzalemčanom, a pokračujúceho procesu demolácií domov a vniknutí do priestorov požehnanej mešity al-Aqsa.

V tieni terajšieho medzinárodného a regionálneho diplomatického a politického úsilia, ktorého sme svedkami, MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, aby z pozície svojej politickej a zákonnej zodpovednosti, odsúdilo zločiny okupácie proti palestínskemu ľudu, najmä zločiny páchané osadníckymi teroristickými skupinami, a aby sa prestalo správať ku katovi a obeti rovnako.

MZV víta medzinárodné úsilia, ktoré sú v záujme implementácie legálnych národných práv palestínskeho ľudu, a zároveň vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby vyvíjalo nátlak na izraelskú vládu, aby zrušila svoje opatrenia voči palestínskemu ľudu a jeho svätyniam a majetkom, donútilo izraelskú vládu rešpektovať bilaterálne dohody s palestínskou stranou, ako aj jej medzinárodné zákonné záväzky ako okupačného štátu, ktorý musí niesť zodpovednosť za územie, ktorú okupuje a za ľud, ktorý sa na ňom nachádza, a zároveň aby izraelská vláda prestala meniť stav, ktorý bol pred rokom 1967.

MZV upozorňuje na aroganciu okupácie a chýbajúceho partnera mieru v Izraeli, izraelské nerešpektovanie rozhodnutí medzinárodnej legitimity a ignorovanie medzinárodných úsilí a zdôrazňuje, že tieto opatrenia sú ďalším motívom pre palestínsku stranu, aby trvala na svojich legálnych právach, najmä na nutnosti zabezpečenia medzinárodnej ochrany palestínskeho ľudu prostredníctvom konkrétnych opatrení a krokov, ktoré by zachovali práva palestínskeho ľudu, a to nevyhnutným donucovacím opatrením na ukončenie okupácie.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 22.10.2015