V reakcii na správu hnutia Mier teraz „Peace now“ o osídľovaní v roku 2015 MZV: druh osadníckych stavieb v roku 2015 je smrteľnejší voči dvojštátnemu riešeniu

17.2.2016

Izraelské hnutie Mier teraz „Peace now“ vydalo správu o izraelskom osídľovaní v roku 2015 a uvádzalo v nej, že proces osídľovania na palestínskych územiach v minulom roku bez prestávky pokračoval, najmä v „izolovaných osadách“. Štatistiky, ktoré uvádzala správa, odzrkadľujú snahy vlády, ktorej predsedal Netanjahu od roku 2009, a jeho zámery vytvárať prekážky implementácii dvojštátneho riešenia. Správa uvádza, že počas Netanjahuových vlád bolo legalizovaných 20 chaotických osadníckych základní a  postavených 7 683 obytných jednotiek v izolovaných osadách, čo tvorí 61% všetkých osadníckych stavieb. MZV považuje tieto štatistiky za ďalší dôkaz toho, že Netanjahuova vláda pokračuje vo svojich osadníckych aktivitách v rámci systematickej politiky rozšírenia izolovaných osád na úkor palestínskej pôdy so zámerom judaizovať čo najširšiu rozlohu tzv. oblasti“C“.

Niektoré izraelské médiá zámerne a selektívne zdôraznili pokles osadníckych stavieb v roku 2015 v porovnaní s rokom 2014. MZV chce poukázať na podstatu a kvalitu týchto stavieb a miesta, ktoré Netanjahuova vláda vybrala, aby v roku 2015 koncentrovala stavebný rozmach v nich. Tento výber odzrkadľuje zákerné úmysly a expanzívne plány, lebo okupačná moc sa sústredí raz na zvýšený počet stavebných jednotiek, ako aj na počet osadníkov na Západnom brehu Jordánu, a ďalší krát na konfiškáciu palestínskej pôdy kvôli rozšíreniu budovania infraštruktúry pre nové osadnícke štvrte a budovania nových priemyselných a pôdohospodárskych zón, ako aj budovania nových ciest, ktoré spoja osady medzi sebou, na úkor území palestínskych občanov. Okrem toho, keď porovnáme rok 2015 s rokmi 2013, 2012 a 2011, všimneme si urýchlenie procesu osadníckych stavieb. MZV zdôrazňuje, že kvalita a druh osadníckych aktivít v roku 2015 majú horší dopad na dvojštátne riešenie a je nebezpečnejší ako v iných rokoch, a to napriek zanedbateľnému poklesu, ktorý je uvádzaný v správe.

MZV má zato, že Netanjahuova vláda pokračuje v procese osadníckeho rozmachu a judaizácie tzv. oblasti „C“ a vytvára nové skutočnosti, ktoré majú zničujúci dopad na implementáciu životaschopného a celistvého Palestínskeho štátu. MZV zdôrazňuje, že efektívny medzinárodný nátlak dokáže donútiť vládu Netanjahua k zastaveniu osadníckych stavieb a dvojstranných krokov.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 14.2.2016

Neoficiálny preklad