Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

20.10.2013
MZV: vyzýva medzinárodné spoločenstvo, aby prestalo tolerovať dennodenné izraelské útoky
20.10.2013
Na základe rozhodnutia izraelskej vlády a pod ochranou okupačnej armády a polície, židovskí osadníci neustále pokračujú vo svojej vojne proti palestínskym obyvateľom
a ich majetkom, a to na všetkých okupovaných palestínskych územiach. Ich hlavný cieľ
sú palestínske svätyne, najmä požehnaná mešita Al Aqsa, a nešetria ani olivové stromy,
zvlášť počas obdobia zberu. Tým jasne odzrkadľujú plány izraelskej vlády izraelizácie
a judaizácie okupovaných palestínskych území. 9. októbra 2013, magistrát
okupantov v Jeruzaleme schválil stavbu 68 nových obytných osídľovacích jednotiek
v osade Bezját Zaiif, osadníci zaútočili na detskú škôlku v obci Jalúd južne od mesta
Nábulus a podpálili 5 áut patriacich učiteľom danej školy, a zo susedných záhrad
vykorenili desiatky olivových stromov.
Ministerstvo zahraničných vecí ostro odsudzuje pokračujúcu agresiu voči našej pôde,
nášmu ludu, jeho svätyniam a majetkom, a v čase, keď odsudzuje politiky izraelskej
vlády, jej ochranu a financovanie osídľovania a osadníkov a ich agresie:

1. Vyzýva arabský a islamský svet, aby si nevystačili s odsudzujúcimi
a odmietajúcimi vyhláseniami, aby prijali seriózne postoje voči okupácii
a osídľovaniu, a aby urýchlene podnikli potrebné kroky v záujme zastavenia tejto
agresie, ktorá je v rozpore s medzinárodným právom a medzinárodným
humanitárnym právom.

2. Žiada všetky štáty, najmä medzinárodné kvarteto, aby prijali potrebné opatrenia
na okamžité zastavenie útokov osadníkov a zabezpečenie potrebnej ochrany
nášho národa, ktorý sa nachádza pod okupáciou, a zároven zachránili
prebiehajúce rokovania medzi oboma stranami.

3. Vyzýva palestínske, regionálne, ako aj medzinárodné organizácie zaoberat sa
touto agresiou a postaviť páchateľov týchto zločinov pred medzinárodný tribunál.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 10.10.2013

Neoficiálny preklad