Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

07.04.2014
MZV: Minister Al Malki cestuje zajtra do Káhiry, aby sa zúčastnil mimoriadneho zasadania ministerského výboru Ligy arabských štátov
07.04.2014

Minister zahraničných vecí Štátu Palestína Dr. Riád Al Malki cestuje zajtra do Káhiry v sprievode prezidenta Mahmúda Abbása, aby sa spolu zúčastnili mimoriadneho ministerského zasadania predsedníctva Ligy arabských štátov, ktoré zasadá na žiadosť Palestíny. Ministri majú rokovať o dopadoch mierových rokovaní a kríze, ktorú vyvolala izraelská vláda, keď ignorovala svoje záväzky prepustiť štvrtú skupinu palestínskych politických väzňov, ktorí sú uväznení od obdobia pred Dohodou z Osla, a zmluva bola uzavretá pod záštitou USA reprezentovaná ministrom zahraničia Johnom Kerrym.

Na základe pokynov pána prezidenta dalo MZV pokyn svojej stálej misii v Lige arabských štátov, aby požiadala o toto zasadanie, ktoré sa bude konať v stredu, a to po konzultáciách, ktoré absolvoval generálny tajomník Ligy arabských štátov s mnohými arabskými štátmi, na čele s Marockým kráľovstvom, ktoré teraz predsedá predsedníctvu Ligy arabských štátov na ministerskej úrovni.

Minister Al Malki potvrdil, že prezident Mahmúd Abbás by mal informovať arabských ministrov zahraničia o poslednom vývoji politického procesu, ako aj o posledných opatreniach, ktoré boli prijaté, zároveň bude informovať o vyhrážkach, ktoré vyslovuje izraelská vláda voči palestínskemu vedeniu, a o nevyhnutnosti posilniť palestínsky postoj, prehĺbiť ho a chráni´ť na arabskej úrovni nielen v politickej rovine, ale hlavne finančnej, a zefektívniť arabský záväzok zabezpečiť arabskú finančnú bezpečnú sieť.

Minister Al Malki zdôraznil, že očakáva, že zasadanie prijme silný arabský postoj odsudzujúci izraelské stanoviská a surovú izraelskú antikampaň voči palestínskemu vedeniu, a dá k dispozícii politické, finančné a právne arabské možnosti na podporu palestínskeho postoja na všetkých úrovniach, najmä silnú podporu rozhodnutia prezidenta pripojiť sa k medzinárodným zmluvám.

Predpokladá sa, že pán prezident sa počas svojho pobytu v Káhire stretne s niekoľkými egyptskými predstaviteľmi, s generálnym tajomníkom Ligy arabských štátov a s niektorými arabskými ministrami.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 7.4.2014

 

Neoficiálny preklad