Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

09.04.2014
MZV: vyhrážky Liebermanna a jeho ministerských druhov sú organizovaným štátnym terorom a potvrdzujú vopred prijatý izraelský postoj vedúci ku kolapsu rokovania
09.04.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje množstvo izraelských vyhlásení a postojov, ktoré sa vyhrážajú palestínskemu vedeniu a sľubujú nášmu ludu veľa trestov v snahe považovať palestínsku stranu za plne zodpovednú za krízu, ktorú izraelská strana plánovala a vyvolala tým, že odmietla prepustiť štvrtú skupinu palestínskych politických väznov.

MZV zdôraznuje, že tieto vyhlásenia sú jednostraným organizovaným štátnym terorom, plným predbežných podmienok, ako napríklad uznanie židovského charakteru štátu, alebo predĺženie rokovania ako podmienky pre prepustenie väzňov. Tieto podmienky sú jasným potvrdením absencie mierového partnera z izraelskej strany, co je ďalším dôkazom pre medzinárodnú verejnú mienku a medzinárodné spoločenstvo, najmä USA, že skutočný oficiálny izraelský postoj ohľadom rokovania je založený na pokračovaní okupácie, osídľovania, judaizácie Jeruzalema, delenia požehnanej mešity Al Aqsa, na odmietnutí návratu palestínskych utečencov v súlade s rezolúciou VZ OSN c.194 a odmietnutí mierovej arabskej iniciatívy. Ministerstvo si všimlo, že izraelskí pravicoví ministri klamú vo všetkých otázkach, neodpovedajú na základnú otázku ohľadom ukončenia okupácie a osídľovania, kvôli čomu palestínsky ľud platí denne jej cenu, a to od roku 1948 až dodnes. Sedenie palestínskej delegácie oproti izraelskej delegácii pri rokovaniach neznamená, že sme rovnocenní partneri, a všetky štáty vedia, že izraelská strana nasilu okupuje vlasť a štát palestínskej strany, osídľuje a judaizuje ju.

Ministerstvo zdôrazňuje, že tieto vyhlásenia a postoje, ktoré sa vyhrážajú palestínskemu vedeniu a nášmu ludu, sú jasným dôkazom existencie vopred prijatého postoja a skrytým úmyslom viesť rokovania ku kolapsu.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 9.4.2014

  

Neoficiálny preklad