Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

13.04.2014
MZV: oficiálna izraelská eskalácia má za cieľ oslabenie palestínskeho vedenia
13.04.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje polnú izraelskú eskaláciu voči palestínskym civilistom, ich majetkom a svätyniam, varuje pred jej následkami, a považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za dopady tejto eskalácie na situáciu v Palestíne a regióne. V tejto súvislosti MZV odsudzuje zničenie obydlí izraelskou okupačnou mocou, ktoré financovala Európska únia v „Al Ezaríja“ vo Východnom Jeruzaleme, aby v nich mohli bývať chudobní Palestínčania. Zároveň odsudzuje konfiškáciu oficiálnych daňových tlačív s hlavičkou Štát Palestína pripravených na distribúciu v oblasti Jenín izraelskou armádou. MZV ostro odsudzuje rozhodnutie okupačnej moci zakázať palestínskym civilistom vstup do tzv. „Zelenej línie“ do „Izraela“ v dnoch 14.4, 15.4., 20.4. a 26.4. 2014 pod zámienkou židovských sviatkov, a  premeniť týmto Západný breh Jordánu na veľkú väznicu.

MZV považuje tieto okupačné opatrenia za kolektívne tresty voči palestínskemu ľudu a vojnové zločiny, ktoré medzinárodné právo a humanitárne medzinárodné právo trestajú. MZV žiada všetky štáty, najmä medzinárodné kvarteto, aby prijali potrebné opatrenia na zastavenie porušovania práva, a zabezpečili palestínskemu ľudu medzinárodnú ochranu ako nevyhnutný krok k umožneniu uplatniť jeho právo na sebaurčenie, oslobodiť sa spod okupácie a osídľovania, a získať svoje legálne národné práva.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 13.4.2014

 

Neoficiálny preklad