Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

29.05.2014
MZV: odsudzuje obsadenie mediálnej inštitúcie Alajám okupačnými jednotkami a považuje ho za organizovaný štátny teror
29.05.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje obsadenie vydavateľstva Alajám pre tlač, médiá a distribúciu v meste Ramallah izraelskými okupačnými jednotkami pod zámienkou zákazu tlačiť noviny vychádzajúce v pásme Gazy, konkrétne denníky Alresála, Falastín a Alesteklal, z dôvodu, že tieto médiá broja proti okupácii. Ministerstvo považuje túto surovú agresiu za prejav okupačného myslenia izraelskej vlády a odzrkadľuje jej falošnú rétoriku týkajúcu sa mieru, lebo de facto neuznáva podpísané dohody ani existenciu Palestínskej národnej autority. Rovnako táto agresia je dôkazom krízy, v ktorej sa nachádza izraelská vláda a jej snahy exportovať krízu na palestínsku stranu. Táto agresia je ďalším dôkazom, že okupanti neznesú dosiahnutý úspech palestínskeho národného zmierenia.

Ministerstvo ostro odsudzuje toto okupačné obsadenie a považuje ho za prejav nebezpečnej eskalácie izraelských porušovaní práv s cieľom zničiť piliere existencie nezávislého Palestínskeho štátu. Ministerstvo upriamuje pozornosť sveta na stovky rasisitických ohováračských tlačovín vychádzajúcich v Izraeli a podnecujúcich k vraždeniu Arabov, vydávaných osadníkmi a reprezentantmi izraelskej pravice. MZV monitoruje tieto tlačoviny v spolupráci s mnohými štátmi a príslušnými medzinárodnými inštitúciami a organizáciami. MZV považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za tento zločin a jeho dopady a žiada všetky štáty sveta, OSN a členov BR OSN, aby sa neobmedzili na odsudzujúce vyhlásenia, aby sa prihlásili k zodpovednosti voči nášmu ľudu, voči medzinárodnému právu a šľachetným hodnotám práva na prejav a na médiá, a zároven žiada zabezpečiť medzinárodnú ochranu palestínskeho ľudu a zastaviť politiku dvojakého metra v riešení problémov národov.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 29.5.2014

 

Neoficiálny preklad