Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

25.01.2015
MZV Palestíny bude s ostatnými zainteresovanými stranami naďalej monitorovať riziká obsiahnuté v správe UN OCHA

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína


MZV Palestíny bude s ostatnými zainteresovanými stranami naďalej monitorovať riziká obsiahnuté v správe UN OCHA


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína sledovalo v priebehu roka 2014 s veľkými obavami všetky izraelské agresívne útoky a upozornilo všetky štáty sveta, OSN, zainteresované medzinárodné a regionálne inštitúcie a organizácie, centrá rozhodovania a verejnú mienku na závažnosť eskalácie rozsiahlej vojny, ktorú izraelská  vláda vedie proti palestínskemu ľudu, územiu Palestínskeho štátu a pilierom národnej a ľudskej existencie palestínskeho ľudu na jeho území. Ministerstvo dlhý čas a neustále varuje medzinárodné spoločenstvo pred dopadmi izraelskej úmyselnej a pretrvávajúcej agresie voči mieru a bezpečnosti v regióne a celom svete.

Ministerstvo ostro odsudzuje izraelskú rozsiahlu agresiu proti nášmu ľudu a jeho právam na slobodu, nezávislosť a sebaurčenie, a zároveň víta správu Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí (OCHA) a jej načasovanie a upozorňuje medzinárodné spoločenstvo na závažnosť tejto správy a jej záverov.

Táto správa sa sústredí len na niektoré druhy agresie, kolektívne tresty, fašistické praktiky a násilie páchané izraelskými okupačnými jednotkami a teroristickými izraelskými osadníkmi, ktoré ovplyvňujú všetky sféry palestínskeho života, vrátane demolácie domov, deportácie palestínskych obyvateľov, pokračovanie judaizácie Jeruzalema a oblasti „C“, ktorá tvorí viac ako 60 % územia Štátu Palestína na Západnom brehu Jordánu. Správa takisto poukazuje cez čísla a štatistiky dokumentujúce demolácie súkromných domov a deportácie palestínskeho obyvateľstva zo začiatku roka 2015 na skutočnosť, že izraelská vláda je rozhodnutá eskalovať a urýchliť agresiu voči Palestínčanom a ich právam.

Ministerstvo ďakuje Úradu OSN pre koordináciu humanitárnych záležitostí za jeho snahy odhaliť izraelské násilie a nelegálne praktiky, a zároveň uvádza, že podľa medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva, vrátane Ženevských konvencií, tieto útoky a praktiky sú vojnovými zločinmi a zločinmi proti ľudskosti. 

Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína podčiarkuje, že všetky možnosti sú otvorené, vrátane obrátenia sa na kompetentný medzinárodný súd a bude žiadať od palestínskeho kabinetu, aby sa hlbšie zaoberalo touto otázkou, a určilo najbližšie kroky a postupy, ktoré by mali zabrániť izraelskej vláde páchať násilie a zločiny proti našim ľuďom, predovšetkým v Jeruzaleme a Palestínskej oblasti, ktorá je známa pod názvom oblasť „C“.Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 25.1.2015

Neoficiálny preklad