Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

29.01.2014
MZV: ostro odsudzuje zločin holokaustu
29.01.2014

Pri príležitosti pamätného dňa holokaustu Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje masakry, ktoré boli spáchané najmä voči Židom, ako aj iným menšinám a považuje ich za jedno z najväčších zverstiev spáchaných ľudmi voči ľudskosti, a to spôsobom, ktorý si nemôže predstaviť slobodná ľudská myseľ. Dialo sa to v rámci procesu etnických čistiek a kolektívnej likvidácie, spôsobom, ktorý môže zahanbit naveky celé ľudstvo.

MZV zdôraznuje, že ľudská cesta vyplodila niekoľko katastrofálnych zastávok, ktorým je nutné čeliť a zabrániť ich zopakovaniu silou ľudskej spravodlivosti a medzinárodným, a humanitárnym medzinárodným zákonom. K takýmto katastrofám patria rasistický režim apartheid, ktorý prevládol v Južnej Afrike, a režim izraelskej okupácie a nadvláda nad iným národom, ako je palestínsky národ a jeho pôda a násilná deportácia palestínskeho národa, a vzatie jeho vlasti, slobody a dôstojnosti.

V tomto smere Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína vyzýva OSN, jej príslušné organizácie, a všetky štáty, najmä stálych členov BR OSN, aby prijali potrebné opatrenia na ochranu ľudstva pred zopakovaním týchto zločinov a prenasledovali ich páchateľov a súdili každého, kto sa podiela na podobných zločinoch alebo na ich obhajobe, najmä keď všetci vieme, že veľké úspechy, ktoré dosiahol človek vo všetkých oblastiach, si od nás všetkých zaslúžia ochranu a ocenenie, v záujme dosiahnutia lepšej prítomnosti a budúcnosti bez veľkých masakier.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 29.1.2014

Neoficiálny preklad