Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

25.02.2015
MZV: podpálenie mešity Al Huda v obci Jab´a je oficiálnou izraelskou výzvou na náboženskú vojnu s cieľom maskovať charakter okupácieMinisterstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje podpálenie mešity Al Huda v obci Jab´a neďaleko mesta Betlehem radikálnymi osadníkmi a písanie protiarabských a protimoslimských rasistických hesiel, ktoré vyzývajú k zabíjaniu moslimov. Stalo sa to v deň, ktorý si pripomína masaker v Abrahámovej mešite v Hebrone v roku 1994.

Zločin podpálenia mešity Al Huda je súčasťou kampane rasistických radikálnych Židov zameranej proti mešitám, islamským a kresťanským náboženským svätostánkom, ako súčasť vopred pripraveného oficiálneho izraelského plánu vyvolať náboženské nepokoje a  náboženskú vojnu v Palestíne s cieľom maskovať osadnícko-okupačný charakter politiky Izraela. MZV považuje tieto útoky za veľmi nebezpečné a varuje medzinárodné spoločenstvo, ako aj arabský a islamský svet pred ich dopadmi a vníma ich ako prejav nárastu agresívneho radikalizmu v izraelskej spoločnosti, ktorý sa snaží o vyvolanie podobne radikálnej reakcie, aby legalizoval svoju existenciu a ospravedlnil tým svoje konanie a ciele.

MZV považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za tieto rasistické a fašistické útoky a žiada medzinárodné spoločenstvo, aby urýchlene podniklo kroky v záujme zabezpečenia medzinárodnej ochrany palestínskeho ľudu, ako nevyhnutný krok k uplatneniu jeho práva na sebaurčenie, rovnako žiada, aby prijalo zákonné medzinárodné opatrenia na vyšetrenie týchto zločinov a postavilo rasistických zločincov pred medzinárodný tribunál.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 25.2.2015


Neoficiálny preklad