Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

25.03.2015

MZV: usilujeme sa o prijatie nadštandardných rezolúcií a mechanizmov spoločnej arabskej aktivity  ohľadom palestínskej otázky na Arabskom samite


V súvislosti s Arabským samitom, ktorý sa uskutoční 28. a 29. marca 2015 v meste Sharm el-Sheikh v Egypte v citlivej a vážnej dobe, ktorej čelí arabský národ, ministerstvo verí v schopnosť Arabských lídrov, kráľov a prezidentov prijať spoločné rozhodnutia, stanoviská, opatrenia a mechanizmy potrebné k riešeniu súčasných náročných úloh spojených s palestínskou otázkou a vlnami terorizmu a fragmentácii, ktoré ohrozujú jednotu arabských štátov.

 Okolnosti týkajúce sa palestínskej otázky, predovšetkým tie, ktoré sú výsledkom izraelských parlamentných volieb, súčasný verejný politický postoj Spojených štátov, ktorý deklaruje potrebu ukončiť izraelskú okupáciu ako aj politické stanovisko mnohých krajín, ktoré považujú ukončenie izraelskej okupácie územia Palestínskeho štátu podľa princípu dvojštátneho riešenia za strategicky dôležité, Arabská mierová iniciatíva a princíp „územie za mier“ si vyžadujú jednotný arabský postoj, ktorý môže vytvoriť základ pre kolektívne arabské čelenie terorizmu vo všetkých jeho formách cez aktiváciu Arabskej jednoty.

 Ministerstvo víta stálu arabskú podporu v otázke záležitostí nášho ľudu na všetkých úrovniach a váži si podporu oficiálneho palestínskeho politického postoja arabskými lídrami, zdôrazňuje  odporúčania Výboru stálych delegátov ligy arabských štátov, najmä čo sa týka podpory rozpočtu Palestíny, a zabezpečenia arabskej finančnej podpory, a ministerstvo sa usiluje a privíta nadštandardný dialóg medzi lídrami, ktorý vedie k nadštandardným rozhodnutiam ohľadom palestínskej otázky, najmä v tejto netradičnej situácii po izraelských voľbách.

 Palestínska delegácia na samite, pod vedením J.E. prezidenta Mahmuda Abbása, sa zameria na pracovné nástroje potrebné na arabskej aj medzinárodnej úrovni,  vo svetle dôležitých zmien sprevádzajúcich palestínsku otázku, a ktoré pomôžu prehĺbiť a posilniť pozitívnu zainteresovanosť medzinárodného spoločenstva v otázke práva nášho ľudu zbaviť sa izraelskej okupácie a jeho práva na sebaurčenie.

 Okrem toho sa palestínska delegácia bude usilovať o vytvorenie vhodného politického a diplomatického prostredia tak, aby bola zabezpečená kontinuita, upevnenie a prehĺbenie medzinárodnej pozitívnej zainteresovanosti, až kým sa nepretaví do konkrétnych praktických krokov, medzinárodných rozhodnutí a opatrení, ktoré prinútia Izrael ukončiť nelegálnu okupáciu a osídľovanie území Palestínskeho štátu a vyrokovať politické riešenia konfliktu v duchu dvojštátneho riešenia, a medzinárodných pravidiel pre rokovanie a najmä v duchu Arabskej mierovej iniciatívy.

 Medzinárodné uznanie Palestínskeho štátu za riadneho člena OSN a jeho zakotvenie v medzinárodných štruktúrach  je základná a kľúčová otázka. Preto snahy a úsilie smerujúce k štátom, ktoré neuznali Palestínsky štát za riadneho člena OSN, nie je možné prerušiť, či odkladať ani na chvíľu. Ak sa chceme poučiť a čerpať z poznatkov z predchádzajúcich zdĺhavých rokovaní, je rovnako kľúčové navrhnúť a zaviesť nové mechanizmy mierových rokovaní s nevyhnutnou účasťou hlavných arabský a medzinárodných strán a vytýčiť konkrétny a presný časový harmonogram, ktorého jasným a zreteľným cieľom bude ukončenie izraelskej okupácie a vznik Palestínskeho štátu na medzinárodne uznanom území Palestínskeho štátu.

 

 Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína

Ramallah, 25.3.2015

 

  

Neoficiálny preklad