Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

17.02.2014
MZV: vyzýva štáty sveta zahrnúť teroristické skupiny osadníkov na listiny teroristických organizácií
17.02.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje rozhodnutie právneho poradcu izraelskej vlády „Yahúda Feinesteina“ neoznačit osadníkov, ktorí páchajú útoky voči nášmu národu, jeho pôde, svätyniam a majetkom pod názvom „Platenie ceny“, ako teroristickú organizáciu a vystačit si s označením „Nepovolená organizácia“.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína považuje toto rozhodnutie za oficiálne izraelské vyhlásenie o ochrane teroristických osadníckych organizácií a ich podpore, ako napríklad tzv. organizácie „Platenie ceny“ alebo tzv. „Mládež vrchov“, ktoré sú zodpovedné za väčšinu útokov, ktoré boli spáchané voči nášmu ľudu a zahŕňajú fyzické útoky a podpaľovanie mešít, kostolov a domov, pílenie stromov, písanie protiislamských a protikresťanských hesiel na verejných priestranstvách. Ministerstvo potvrdzuje, že toto rozhodnutie nemá so žiadnym zákonom či ľudskou alebo medzinárodnou legislatívou nič spoločné, je to spôsob, ako ich nesúdiť ako zločincov a teroristov.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje túto okupačnú logiku, ktorá podporuje a legalizuje teror a zároveň:

žiada všetky štáty sveta a medzinárodné kvarteto, najmä OSN a jej príslušné ľudskoprávne organizácie a agentúry, aby odsúdili príslušné izraelské rozhodnutie, ktoré podporuje teror osadníkov a chráni ho, a žiada, aby nútili izraelskú vládu postaviť vrahov a zločincov pred spravodlivý súd.
 

Vyzýva ľudskoprávne organizácie, palestínske, regionálne a medzinárodné, k zdokumentovaniu tejto záležitosti, aby jej právne oponovali, a podali zákonné žaloby v záujme odhalenia teroru osadníkov, ich organizácií a praktík, a to ako na organizácie s teroristickými praktikami v rozpore s medzinárodným právom a humanitárnym medzinárodným právom.
Vyzýva príslušné orgány, aby skúmali možnosť považovania týchto organizácií a skupín za teroristické organizácie a pridania ich na listiny teroristických organizácií, a to na úrovni jednotlivých štátov, ako aj na úrovni regionálnych a medzinárodných zoskupení.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 17.2.2014

 Neoficiálny preklad