Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

17.02.2014
MZV: odsudzuje a varuje pred realizáciou plánu judaizácie posvätnej mešity 
Al Aqsa
17.02.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje súhlas predsedníctva izraelského Knessetu rokovať o uplatnení izraelskej zvrchovanosti nad posvätnou mešitou Al Aqsa, a to v snahe o legalizáciu izraelskej suverenity nad mešitou. Ministerstvo považuje tento zámer za hru s ohňom a pokus o podkopanie prebiehajúcich rokovaní medzi palestínskou a izraelskou stranou, ako aj návod na explóziu v celom regióne.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína so všetkými štátmi dennodenne sleduje všetky izraelské porušenia medzinárodného práva a rozhodnutí medzinárodnej legitimity, a znova varuje pred nebezpečenstvom dopadov pokračujúcej izraelskej agresie na všetky svätyne, a najmä na posvätnú mešitu Al Aqsa, a:

považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za túto agresiu, jej následky a dopady, a žiada ju, aby ju okamžite zastavila.
Žiada všetky štáty sveta a medzinárodné kvarteto na čele s USA, aby nútili Izrael, okupačný štát, k rešpektovaniu medzinárodného práva, ženevských dohovorov a  humanitárneho medzinárodného práva, ako aj medzinárodnej mierovej vôle a jej pilierov a k zastaveniu všetkých jeho jednostranných opatrení.
Vyzýva arabský svet a islamský svet, oficiálne a občiansky, aby si nevystačili s odsudzujúcimi a odmietavými vyhláseniami, a aby aktívne čelili procesu judaizácie Jeruzalema a snahe uplatniť izraelskú zvrchovanosť nad požehnanou mešitou Al Aqsa.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 17.2.2014

  

Neoficiálny preklad