Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

11.03.2014
MZV: izraelská vláda nesie plnú zodovednosť  za úkladné vraždy a ich následky, ktoré pácha okupačná armáda a osadníci voci nášmu ľudu
11.03.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje zločiny úkladných vrážd, ktoré praktizujú jednotky izraelskej okupácie voči palestínskym občanom, a streľby na nich ostrými nábojmi, ako keby boli ľahkými terčami na streľnici. Takto sa to stalo v prípade vraždy 38-ročného sudcu Ráeeda Zaetera na hraničnom priechode s Jordánskom, kde nebohý pracoval v jordánskom súdnictve, rovnakým spôsobom bol zavraždený 18-ročný vysokoškolský študent Univerzity Beer Zétu Saži Žarábaa z obce Petín, podobne bol zavraždený tínedžer Fidá Mažádla, a postrelený bol Ibrahim Šukri, a toto všetko za menej ako dva dni.

MZV sa čuduje mlčaniu medzinárodného spoločenstva a príslušných orgánov OSN voči strieľaniu na našich obyvateľov, ako aj voči pokračujúcim zločinom, ktoré páchajú jednotky izraelskej okupácie, a varuje pred tým, aby sa nestalo, že svet bude pozerať na tie vraždy ako na dennú rutinu a na našich padlých ako na čísla, a:

Má za to, že izraelská vláda nesie plnú zodpovednosť za tieto zločiny a ich následky a žiada zastaviť jej armádu, ktorá nerešpektuje žiaden zákon, morálku, ani ľudskost, najmä Ženevské dohovory, medzinárodné právo a medzinárodné humanitárne právo.
Žiada všetky štáty, OSN a jej príslušné súdy a oranizácie, aby sa neobmedzili len na odsudzujúce vyhlásenia, ale aby robili všetko, čo je v ich silách v záujme zastavenia týchto zločinov, ktoré denne pácha okupačná moc voči našej pôde, nášmu ludu, jeho majetkom a svätyniam, a aby okamžite vytvorili medzinárodnú vyšetrovaciu komisiu, ktorá by vyšetrila tieto zločiny a potrestala páchateľov.
Vyzýva ľudskoprávne organizácie, palestínske, regionálne a medzinárodné k dokumentovaniu týchto zločinov a predloženiu ich záverov medzinárodným súdom v záujme potrestania vrahov.
 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 11.3.2014

 

 Neoficiálny preklad