Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

11.03.2014
MZV: ostro odsudzuje zámery izraelskej vlády deliť požehnanú mešitu Al Aqsa a považuje ju za zodpovednú za následky
11.03.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje obliehanie vchodov požehnanej mešity Al Aqsa jednotkami izraelskej okupácie a uzavretie jej brán, a tým neumožnenie vstupu do areálu mešity veriacim a náboženským žiakom a zatknutie niektorých z nich, a zároveň povolenie vstupu do areálu mešity osadníkom cez bránu Al Magháriba.

MZV znova varuje pred pokračovaním oficiálnych izraelských zámerov deliť požehnanú mešitu Al Aqsa, a pokračuje v odhalení tohto zámeru a jeho odsúdení na arabskej, islamskej a medzinárodnej úrovni.

MZV žiada čelit tomuto plánu a zabrániť jeho realizácii a zároveň odsudzuje rasistický židovský kongres, ktorý sa má konať dnes pod názvom „Židovská zvrchovanosť nad tzv. Chrámovou horou“, ktorý organizujú organizácie „Údajného chrámu“, so zámerom organizovať podporu delenia mešity Al Aqsa, a v prítomnosti predstaviteľov týchto rasistických organizácií a skupín, ako napríklad: extrémistického rabína Jahúda Glik, podpredsedu Knessetu Muši Fežlén, publicistu Arnón Sižál, zakladateľa a predsedu Inštitútu tretieho chrámu rabína Jezrail Arel, radikálneho rabína Júsef Al Baum a ďalších.

MZV znova vyzýva arabský a islamský svet, všetky štáty sveta, OSN a jej príslušné organizácie, aby sa neobmedzili len na odsudzujúce a varujúce vyhlásenia, ale aby seriózne pracovali na zabezpečení realizácie Ženevských dohovorov na okupovaných palestínskych územiach a nútili okupačnú moc rešpektovať tieto dohovory a medzinárodné právo, a to prostredníctvom medzinárodného monitorovacieho mechanizmu, ktorý zaručí medzinárodnú ochranu nášho ľudu, jeho majetkov a svätýň, ktoré sa nachádzajú pod okupáciou, najmä požehnanej mešity Al Aqsa, a umožní nášmu ľudu uplatniť svoje právo na sebaurcenie.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 11.3.2014

 

Neoficiálny preklad