Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

12.03.2014
MZV: vyzýva izraelskú vládu uznať Palestínsky štát v rámci hraníc z roku 1967, ako dôkaz svojej serióznosti v rokovaniach
12.03.2014


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína považuje izraelskú vládu za plne zodpovednú za nebezpečnú eskaláciu politickej a bezpečnostnej situácie, ktorá je výsledkom zámerného prehĺbenia procesu osídľovania a judaizácie Jeruzalema, a neustále snahy delenia požehnanej mešity Al Aqsa, úkladné vraždy, použitie vojenského násilia voči mierovému občianskemu odporu na okupovaných palestínskych územiach, snahy vyvolať začarovaný kruh násilia a náboženských vojen, a to v záujme úteku pred potrebami mierového procesu.

MZV zdôraznuje, že izraelská vláda nesie plnú zodpovednosť za vytváranie prekážok v prebiehajúcich rokovaniach, ktoré sa dejú pod americkým patronátom. Predseda izraelskej vlády Netanjahu vedie kampaň „public relation“ na oklamanie medzinárodnej verejnej mienky, ktorá nemá nič spoločné so serióznymi rokovaniami, ich mechanizmami a piliérmi, a to so zámerom získania času a devalvácie rokovania, hodenia zodpovednosti za neúspech rokovania na palestínsku stranu, a pri každej príležitosti kladie ďalšie podmienky, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom a medzinárodnými piliermi rokovania, ako je napr. židovský charakter štátu.

Podstatou Netanjahuových podmienok pre rokovania je vytváranie mechanizmov prehlbovania okupácie a prijatých stanovísk, ktoré vopred určujú jednostranné výsledky rokovania, tým Netanjahu rokuje sám so sebou a so svojou vládnou koalíciou, ako keby palestínska otázka bola súčastou izraelskej vnútropolitickej situácie, a až následne oznamuje svetu a palestínskej strane výsledky, ktoré dosiahol, a to v snahe zakryť legálnu otázku o nutnosti ukončenia okupácie. Princíp „ukončenia izraelskej okupácie Štátu Palestína a osídľovania jeho území“ zámerne chýba v Netanjahuovej kultúre, jeho podmienkach pre rokovania a politickom prejave.

MZV vyzýva všetky štáty, najmä medzinárodné kvarteto na čele s USA, aby uprednostnili ukončenie izraelskej okupácie okupovaných palestínskych území a potvrdzuje, že predseda izraelskej vlády Netanjahu zámerne ignoruje, že skutočný a seriózny kľúč k úspechu rokovania spočíva  v iniciatíve izraelskej vlády uznať svoju okupáciu palestínskych území od roku 1967, prijať rozhodnutie ukončenia tejto okupácie a iniciovať uznanie palestínskeho štátu v súlade s rozhodnutím Valného zhromaždenia OSN c. 67/19, hlavne keď vieme, že práve palestínska strana je tá strana, ktorá potrebuje mnoho záruk ohľadom svojej politickej, ekonomickej a bezpečnostnej budúcnosti.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 12.3.2014

 

Neoficiálny preklad