Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

13.03.2014
MZV: V predvečer návštevy prezidenta Mahmouda Abbása vo Washingtone zvyšuje Izrael eskaláciu na všetkých úrovniach
13.03.2014


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje zvýšenú eskaláciu, ktorú praktizuje izraelská vláda voči palestínskemu ľudu a jeho vedeniu, a ktorá zahŕňna tri veľké smery: eskaláciu prostredníctvom pokračujúcich dennodenných atentátov na našich občanov, pokračujúcu agresiu    voči nášmu ludu v pásme Gazy a pokračovanie v budovaní osadníckych jednotiek a procesu judaizácie na okupovaných palestínskych územiach vrátane Jeruzalema a jeho svätýň. Táto eskalácia je nebezpečná najmä preto, že sa deje v predvečer návštevy prezidenta Mahmouda Abbása vo Washingtone, ktorá je súčasťou veľkých úsilí, ktoré vyvíja prezident v záujme ukončenia okupácie, utrpenia nášho ludu a získania jeho legálnych národných práv, a zároveň je súčastou jeho dennodenného úsilia o napredovanie mierového procesu a rokovania.

V tomto smere Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje pokračujúcu izraelskú agresiu voči nášmu ľudu v pásme Gazy, a rovnako odsudzuje rozhodnutie najvyššieho izraelského súdu dať osadníkom predkupné právo na kúpu budovy Arražby, s cieľom vytvoriť nové osadnícke jednotky v srdci mesta Hebron. Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína odsudzuje rozhodnutie izraelskej vlády postaviť 287 nových osadníckych jednotiek v osade Rmát Šlomu, ako aj rozhodnutie zmeniť sídlo centrálnej pošty v centre Východného Jeruzalema na novú osadnícku jednotku s výhovorkou, že osadnícka organizácia „Etért Kdehím“ kúpila túto budovu.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína v spolupráci s rôznymi štátmi a prostredníctvom akreditovaných veľvyslanectiev a zastupiteľských úradov v Štáte Palestína, ako aj s OSN a rôznymi regionálnymi organizáciami a zoskupeniami, monitoruje túto nebezpečnú izraelskú eskaláciu a varuje pred jej dopadmi na celý región a na medzinárodné a americké úsilie vyvíjané v záujme úspešného konca rokovania, a žiada, aby zvyšujúca sa izraelská agresia bola zastavená, aby sa ukončilo izraelské vzpieranie sa medzinárodnému právu, rezolúciám medzinárodnej legitimity, Ženevským dohovorom a Charte OSN, a vyzýva k určeniu izraelskej vlády za plne zodpovednú za pokračujúcu agresiu a jej eskaláciu.

 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 13.3.2014

 

Neoficiálny preklad