Vyhlásenie veľvyslanectva Štátu Palestína

18.06.2014
Zastavte administratívne zadržiavanie, zastavte zabíjanie palestínskych väzňov.
18.06.2014


Dnes, 18. júna 2014, uplynulo 56 dní od vstupu časti palestínskych väzňov do otvorenej hladovky na protest proti administratívnemu zadržiavaniu, ktoré uplatňuje izraelská okupačná moc voči stovkám palestínskych väzňov. V dnešnej dobe sa nachádza v izraelských väzniciach 192 palestínskych väzňov, ktorí boli zatknutí a dodnes sú zadržiavaní na základe administratívneho rozhodnutia okupačného izraelského dôstojníka bez udania dôvodov ako aj bez toho, aby boli voči nim vznesené konkrétne obvinenia, ba dokonca bez toho, aby boli ich právni zástupcovia oboznámení s dôvodom ich zadržiavania a predmetom obvinenia.

Izraelská okupačná moc uplatňuje politiku administratívneho zatýkania, čo je zatýkanie bez konkrétneho obvinenia, v súlade s britským Zákonom o pohotovosti z roku 1945 a legalizovaným izraelským okupačným vojenským rozkazom č. 1651, ktorý dáva vojenskému oblastnému veliteľovi právo zadržiavať osobu alebo osoby na dobu 6 mesiacov, ktorá sa môže nespočetnekrát predĺžiť bez konkrétneho obvinenia a bez dôkazov. Pre ilustráciu uvedieme, že od roku 2003 až dodnes izraelskí okupační vojenskí velitelia zadržiavali na základe horeuvedených zákonov viac ako 20 tisíc Palestínčanov. Doba ich zadržiavania sa pohybovala v rozmedzí od 6 mesiacov do 6 rokov.

 
Tento spôsob zadržiavania je nehumánny, neetický a nezákonný. Je v rozpore s medzinárodným humanitárnym právom a listinou ľudských práv, ako aj v rozpore so Ženevskými dohovormi, najmä s časťou týkajúcou sa civilných a politických práv.

Aj v minulosti palestínski väzni na protest proti administratívnemu zatýkaniu a podmienkam ich zadržiavania štrajkovali, ale žiaľ, správa izraelských väzníc nedodržiavala svoje sľúbené záväzky, že bude rešpektovať ich práva ako väzňov. Tentokrát zašla ešte ďalej, až nebezpečne ďalej, keď oznámila lídrom štrajkujúcich väzňov, že rokovanie s nimi je mimo jej kompetencie a tento štrajk sa jej netýka. Izraelská vláda nielenže nekomunikovala s väzňami v záujme riešenia vzniknutej situácie, ale prijala právnu normu, umožňujúcu dodávať hladujúcim väzňom potravu násilím. Izraelská lekárska komora označila túto normu za nemorálnu a v rozpore s lekárskou etikou a zákonom, ale predseda vlády Netanjahu sa napriek názoru komory nechal počuť, že nájde iných lekárov, ktorí budú uplatňovať tento zákon a poslúchať jeho pokyny.

Správa izraelských väzníc a jej špeciálne jednotky prijali tvrdé opatrenia, aby zlomili štrajk a donútili štrajkujúcich zastaviť ho: izolovali ich od vonkajšieho sveta, neumožnili im stretnúť sa s právnikmi, stále ich premiestňovali do rôznych väzníc a prijali rôzne formy trestu ako pobyt na samotke, zákaz rodiných návštev a finančné pokuty.

Zlé zaobchádzanie s väzňami zahŕňa nadávky, bitky, nútenie dlhodobo stáť bez ohľadu na ich zdravotný stav. Tieto tresty sa týkali aj ich intímneho života a hygieny, skonfiškovali im ich šaty, osobné a hygienické potreby, nedovolili im nechať si svoje vlastné poháre na vodu, v niektorých väzniciach ich dokonca nútili piť vodu z nádob určených na vzorky moču.

Žiaľ, na týchto praktikách sa podieľal aj zdravotnícky personál väzníc. Toto všetko sa podpísalo pod zhoršený zdravotný stav štrajkujúcich väzňov, čo vyžadovalo rozmiestnenie 80-tich zo 120 štrajkujúcich do civilných nemocníc, aby boli pod stálym lekárskym dohľadom. Zdravotný stav hladujúcich v izraelských civilných nemocniciach je viac ako žalostný, ba až katastrofálny. Po 50-tich dňoch hladovky väčšina hladujúcich trpí krvácaním čriev a vracaním krvi, dočasnou stratou vedomia, veľkou stratou hmotnosti (v priemere 13-20 kg na osobu), znížením srdcového pulzu, ako aj poklesom cukru v krvi. Napriek tejto nepriaznivej zdravotnej situácii sa k nim lekársky a zdravotnícky personál nemocníc, do ktorých boli rozmiestnení títo hladujúci väzni, chová neprofesionálne a neľudsky. Väčšinu času im priväzujú ruky a nohy k posteliam, v noci im nedovoľujú navštíviť toaletu, taktiež im nedovoľujú komunikovať s ostatnými väzňami, ani s tými, s ktorými ležia v tej istej miestnosti. A nielen to. Lekári dozerajúci na ich zdravotný stav im odmietajú poskytnúť informácie ohľadom liečiv, ktoré im dávkujú, v snahe uplatniť tvrdé väzenské podmienky na palestínskych väzňov v nemocnici.
 
Vážená slovenská verejnosť, štrajkujúci palestínski väzni svojou hladovkou žiadajú, aby bola zrušená izraelská politika administratívneho zadržiavania nielen kvôli tomu, že je neetická a nehumánna, ale hlavne z dôvodu, že je protizákonná. 

Každý občan má právo na slobodu, má právo byť oboznámený s predmetom jeho obvinenia a s dôkazmi, má právo na právnu ochranu a spravodlivý súd. To sú základné ľudské práva, ktoré sú zahrnuté vo všetkých medzinárodných dokumentoch zaoberajúcimi sa ľudskými právami. Preto apelujeme na Vás, aby ste svojou angažovanosťou vyvíjali aktivitu a nátlak na izraelskú vládu prostredníctvom Vašej vlády a EÚ, ako aj prostredníctvom reprezentantov občianskej spoločnosti, aby Izrael skončil s politikou administratívneho zadržiavania, a kým tak neurobí, aby zabezpečil dohľad medzinárodných ľudskoprávnych organizácií, ako sú Amnesty International a Červený kríž, nad dodržiavaním medzinárodných noriem a medzinárodného práva týkajúcich sa postavenia politických väzňov vo väzniciach okupanta.Motto štrajkujúcich: voda + soľ = dôstojnosť. 

Váš hlas proti izraelskému porušovaniu ľudských práv palestínskych väzňov dokáže pomôcť väzňom k navráteniu ich dôstojnosti bez straty života.


Neváhajte a konajte, aj Váš hlas má zmysel a nezabudnite, že kto mlčí, ten svedčí.