Vyhostenie "Abu An´nawar" beduínov je súčasťou izraelských osídľovacích plánov s cieľom podkopať samotnú existenciu štátu Palestína

15.7.2015


Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína ostro odsudzuje nariadenia na demoláciu domov, ktoré izraelská okupačná moc vydala v palestínskom meste Silwan ako aj vojenské rozkazy týkajúce sa zastavenia výstavby obydlí v palestínskom meste Abu Dis a deportácie viac ako 600 palestínskych občanov z radov tzv. Jahalinských Arabov z obývaného územia Abu Nawar spôsobom, ktorý ohrozuje ich existenciu, život a budúcnosť. Ministerstvo potvrdzuje, že tieto nariadenia sú súčasťou oficiálneho izraelského plánu s cieľom zbaviť sa na danom území pôvodného obyvateľstva a tým realizovať projekt „Väčšieho Jeruzalema“, ktorý by oddelil severnú časť Západného brehu Jordánu od južnej a strednej časti a tým znemožnil existenciu životaschopného a geograficky celistvého Palestínskeho štátu.

Ministerstvo už dlhšiu dobu varuje medzinárodné spoločenstvo pred nebezpečnými dopadmi izraelského okupačného plánu na dvojštátne riešenie a stabilitu v regióne  a naďalej upozorňuje všetky štáty sveta, OSN a Kvarteto na následky tohto plánu, osídľovania a politiky judaizácie, ktorú izraelské vlády kontinuálne uplatňujú od začiatku izraelskej okupácie v r. 1967 až dodnes.

V tejto súvislosti ministerstvo vyzýva humanitárne a právne organizácie a všetky organizácie zaoberajúce sa otázkou osídľovania, aby naďalej monitorovali a  dokumentovali izraelské porušovania práv, aby mohli byť následne postúpené Medzinárodnému trestnému súdu.

Ministerstvo zahraničných vecí štátu Palestína v Ramallahu vyzýva medzinárodné spoločenstvo a vysoké zmluvné strany Ženevských konvencií, aby urýchlene konali a poskytli medzinárodnú ochanu palestínskemu ľudu, zastavili izraelskú kolonizačnú politiku osídľovania a prinútili Izrael dodržiavať medzinárodné právo a medzinárodné humanitárne právo vrátane Ženevských konvencií. Mlčanie medzinárodného spoločenstva ohľadom izraelských praktík a porušovaní, ktoré dosahujú úroveň zločinov, si izraelská vláda vysvetľuje ako podporu jej politiky a plánov, ktoré vedú k zničeniu mieru!


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 09.07. 2015

Neoficiálny preklad