Výzva občanov mesta Beit Jala

17.12.2014
Naliehavá výzva občanov mesta Beit Jala týkajúca sa segregačného múru v oblasti Cremisan v Palestíne


Štát Palestína
Ministerstvo územnej samosprávy

Mestský úrad Beit Jala
Tel.: 02-2742601  -  02-2743351
P.O.BOX (1) – Fax:   02-2744457
Email: info@beitjala-city.org
www.beitjala-city.org

17. December 2014Naliehavá výzva občanov mesta Beit Jala
týkajúca sa segregačného múru v oblasti Cremisan


Vaše Excelencie,

v mene mojich spoluobčanov Vás vyzývam, aby ste ochránili údolie Cremisan pred výstavbou nezákonného anekčného múru, ktorý je v rozpore s medzinárodným právom.  S veľkými obavami sledujeme posledný vývoj procesu v prípade údolia Cremisan na Najvyššom izraelskom súde, verdikt ktorého sa očakáva každú chvíľu. Izrael plánuje postaviť nezákonný  anekčný múr na pozemkoch 58 kresťanských rodín (300 osôb), ktorým kvôli výstavbe múru zrovnajú pozemky a ďalších 600 kresťanských obyvateľov ostane za stenami múru. Týmto obyvateľom mesta Beit Jala hrozí, že prídu o pôdu a živobytie, keďže plánovaná trasa múru pôjde cez ich vinice, lesy, sady a oddelí ich od pozemkov. V prípade, že tento nezákonný, anekčný múr bude postavený, údolie sa rozdelí na dve časti a mestá Beit Jala, Betlehem a priľahlé dediny budú odtrhnuté od väčšiny poľnohospodárskej pôdy, čím prídu o zdroje obživy. Oddelenie Betlehemu od Jeruzalema a odrezanie Palestínčanov, predovšetkým kresťanov, od ich pôdy na to, aby sa budovali a rozširovali izraelské osady, múry a vojenské kontrolné stanovištia je zločin, ktorý ničí šance na mier založený na dvojštátnom riešení.

Právo na vzdelanie patrí medzi  základné ľudské práva. Plánovaná trasa nezákonného anekčného múru znemožní vzdelávací proces pre 400 moslimov a kresťanov (z miest Betlehem, Beit Jala, Beit Sahour a dediny Al Walejh), ktorí navštevujú školu. Škola bude v obkolesení vojenských jednotiek, čo z nej spraví doslova väznicu.

Tento nezákonný, anekčný múr je súčasťou izraelských osídľovacích zámerov, ktoré majú za cieľ posilniť okupáciu a zničiť všetky možnosti na vytvorenie suverénneho a nezávislého štátu Palestína. Chceme pripomenúť poradné stanovisko Medzinárodného súdneho dvora z roku 2004, v ktorom sa uvádza, že múr je nezákonný a de facto sa rovná anexii, a Izrael je povinný ho odstrániť a poškodených občanov, odškodniť. Súd vyjadril názor, že všetky štáty by mali záväzne neuznať a  nenapomáhať vzniknutej nezákonnej situácii, ktorá nastala vybudovaním múru.  Znovu potvrdil právo Palestínčanov na sebaurčenie, ktoré všetky štáty sú povinné hájiť. Naliehame na Vaše vlády, aby presadzovali v plnom rozsahu okamžitú implementáciu poradného stanoviska Medzinárodného súdneho dvora  a aby prijali také účinné opatrenia, ktoré by donútili Izrael ukončiť nezákonnú situáciu, ktorá vznikla vybudovaním anekčného múru a režimu s ním spojeným.Žiadame pre Palestínu spravodlivosť a pre údolie Cremisan zvlášť. Naliehavo vyzývame Vaše vlády, aby učinili potrebné kroky na ochranu údolia Cremisan pred izraelskou nelegálnou anexiou.  Medzinárodné spoločenstvo si musí uvedomiť, že samotné vyhlásenia nezastavia izraelské osídľovanie, neochránia palestínsky ľud, ani nezachránia dvojštátne riešenie. Je na zodpovednosti medzinárodného spoločenstva, aby Izrael niesol následky za neustále porušovanie medzinárodného práva a podpísaných dohôd vrátane dramaticky sa eskalujúceho násilia voči nášmu ľudu v okupovanom Východnom Jeruzaleme. Ubehlo desať rokov beztrestnej izraelskej politiky anexie a apartheidu. Je načase ukončiť okupáciu: je načase, aby zvíťazila spravodlivosť.

S úctou,

Nael Salman
Starosta mesta Beit Jala