Zhromaždenie za prijatie Palestíny za člena OSN

29.11.2012

Zhromaždenie za účasti veľvyslanca J.E. Dr. Abdalrahmana Bsaisa sa uskutočnilo na Hviezdoslavovom námestí  v krásny, slnečný novembrový deň.

Palestínske veľvyslanectvo v snahe podporiť vedenie palestínskeho štátu stať sa plnoprávnym členom OSN, zorganizovalo v momente, keď prezident palestínskeho štátu Mahmúd Abbás predniesol historický prejav na 67. VZ OSN podporné zhromaždenie, na ktorom sa zúčastnili stovky priateľov Palestíny zo Slovenska.