MZV: Mosty mieru dokážu zaručiť bezpečnosť všetkým, Netanjahuove múry expanzie a rasizmunie nie

16.2.2016

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína varuje pred nebezpečnými dopadmi spôsobu myslenia Netanjahuovej vlády ohľadom múrov anexie a expanzie ako politiky prehlbovania. Včera izraelský predseda vlády Benjamin Netanjahu veľmi otvoreným a jasným spôsobom v rasistickom vyhlásení vyjadril, že „múr je nevyhnutnou bezpečnostnou potrebou na obranu Izraela pred svojimi nepriateľmi“. Je to snaha o prehĺbenie a šírenie pojmu „vonkajšieho nepriateľa“ v izraelskom podvedomí, so zámerom získať čo najviac Izraelčanov pre podporu Netanjahuovej pravicovej ideológie. Tá je postavená na radikalizme, rasizme, okupácii a na ospravedlneniach svojich antimierových postojov, odmietajúcich plniť záväzky voči medzinárodnému spoločenstvu. Netanjahu sa vo svojom vyhlásení dotkol aj rasisticko-expanzívneho múru na Západnom brehu Jordánu a zdôraznil nevyhnutnosť dokončiť chýbajúce časti múru „Jahúda“ a „Alsámera“, vyjadrujúc svoje odhodlanie pokračovať v prijatí jednostranných krokov mocou okupácie a pokračujúc v známej izraelskej politike so zámerom jednostranne premodelovať svoje vzťahy s Palestínčanmi.

MZV sa domnieva, že tzv. Netanjahuove múry nemajú nič spoločné s bezpečnosťou. Vonkoncom nedokážu nikomu zabezpečiť bezpečnosť, ani ochranu, čo si Netanjahu  veľmi dobre uvedomuje. MZV zdôrazňuje, že múry a brány nevytvoria mier a nezakladajú sa na dobrom susedstve. Múry sú dôkazmi kultúry nenávisti, rasizmu, okupácie, uzavretosti a nepriateľstva voči ostatným, a sú budované v duchu „viac strachu,  viac kontroly“. Múry sú jednoznačným potvrdením Netanjahuovho zneužitia terajšej situácie v arabskom regióne, aby skoncoval s palestínskou otázkou prostredníctvom bezpečnostných riešení, ktoré propaguje ako fakt.

MZV zdôrazňuje, že jedine skutočný mier, ktorý zaručí legálne národné práva palestínskemu ľudu, dokáže zaručiť bezpečnosť, stabilitu, spoluprácu a zakladá sa na budovaní mostov spolupráce a dobrého susedstva pre všetkých. Netanjahuov záujem o budovanie múrov namiesto mostov, ktoré navrhuje Arabská mierová iniciatíva, je prejavom odmietnutia mieru a neuznania palestínskych národných práv v Izraeli. Tento stav, ktorý sa v poslednom čase odzrkadlil vo vyhláseniach izraelských predstaviteľov, najmä čo sa týka dvojštátneho riešenia, vyžaduje od medzinárodného spoločenstva viac zodpovednosti voči izraelskej neoblomnosti a rasistickým múrom, a zároveň prijatie donucovacích rozhodnutí na ukončenie okupácie.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 10.2.2016

Neoficiálny preklad