Prejav prezidenta Štátu Palestína J.E. Mahmouda Abbása, Univerzita Cooper Union, New York, 22. september 2014

22.09.2014
Univerzita Cooper Union, New York
22. september, 2014

Prezident Bharucha, pán Clark, vážení členovia študijnej rady, vážení hostia, cirkevní hodnostári , študenti a členovia Cooper Union komunity, chcem sa Vám poďakovať za to, že ste mi umožnili prihovoriť sa Vám na pôde jednej z najvýznamnejších univerzít na svete.

Z priestorov Cooper Union chcem povedať:  ďakujem Amerike za výnimočné úsilie, ktoré vyvíja v prospech nastolenia mieru v Palestíne. Predovšetkým ďakujem prezidentovi Barackovi Obamovi a ministrovi zahraničia Johnovi Kerrymu za ich neustále cesty hľadania mieru.

To, čo robia prezident Obama a minister Kerry, si vyžaduje odvahu. Rovnakú odvahu, ako mal prezident Abraham Lincoln, keď z tejto tribúny vyzval k ukončeniu otroctva.

Mám tú česť stáť na tribúne, kde stálo osem mužov, ktorí boli, alebo sa stali americkými prezidentami, a ktorí z tohto miesta predniesli svoje politické programy a stanoviská.

Veľká sála Cooper Union bola spojená s podporou hnutia abolicionistov, s hnutím za hlasovacie právo žien, s americkým robotníckym hnutím a s hnutím za práva pôvodného amerického obyvateľstva. Tieto steny si vypočuli mužov a ženy, ktorí boli oveľa zdatnejšími rečníkmi ako som ja, a preto prosím o ich zhovievavosť a pozornosť nasledujúcu pol hodinu.

Prišiel som dnes, aby som tlmočil pozdravy palestínskeho ľudu, ktorý túži po spravodlivosti a mieri. Palestína je krajina v srdci Blízkeho východu. Krajina na Blízkom východe, kde spolunažívajú kresťania a muslimovia v harmónii. Krajina na Blízkom východe, kde sa v Betleheme narodil Ježiš Kristus, kam sa chodievam s palestínskym ľudom kresťanského vierovyznania modliť trikrát do roka. Krajina, ktorá si praje žiť v meri a bezpečí  po boku susediaceho štátu Izrael.

Prišiel som dnes, aby som potvrdil môj prísľub vybudovať v mieri Palestínsky štát. Prišiel som Vás požiadať, aby ste sa zamysleli nad Palestínou.

Niektorým sa možno bude zdať čudné, že veriaci muslim hovorí o mieri z tohto miesta. Tu, v blízkosti Ground Zero, kde v pokojný, septembrový deň zomreli tisíce nevinných amerických mužov, žien a detí.

Dnes, v priestoroch Cooper Uion, stojím na tom istom mieste, kde pred 150 rokmi stál Abraham Lincoln a odsúdil bič otroctva, chcem jasne a nahlas prehlásiť, že my, Palestínčania, odsudzujeme terorizmus, odsudzujeme udalosti z 11. septembra, odsudzujeme, ako sa ISIS správa ku kresťanom i nekresťanom, a hovorím to v mene 99% muslimov z celého sveta. Tu, v blízkosti Ground Zero, prehlasujem pred celým svetom: barbari z ISIS-u a Al-Káidy, ktorí zabíjajú nevinných ľudí, nie sú veriacimi muslimami. A deťom a pozostalým obetí 11. septembra, ako palestínsky muslim hovorím, že mi je ľúto ich bolestí. Títo vrahovia nereprezentujú islam, a všetci stojíme spolu  v boji proti ich diabolským plánom. Zároveň musíme pracovať na ukončení izraelskej okupácie a vytvorení palestínskeho štátu, pretože proti terorizmu sa nedá bojovať len zbraňami.

Nedávno som sa vo Vatikáne modlil s pápežom Františkom a niekdajším izraelským prezidentom Šimonom Perezom za mier. Modlili sme sa spolu, pretože aj keď máme odlišné vierovyznania, v skutočnosti sa všetci modlíme k jednému bohu, bohu Abrahámovi.

Vo svätej knihe Korán sa hovorí:

„Ó,  ľudia! My sme vás stvorili z jediného páru, z muža a ženy, a učinili sme vás národmi a kmeňmi, aby ste sa spoznávali. Najvznešenejší z vás u Alláh-a je ten najbohabojnejší. Alláh je vševedomý i všeznalý.“

Ja som starší ako Vy, mám 79 rokov, aby som bol presný. Môj život sa skladá aj z dobrého aj zlého. Dnes som prišiel k Vám, mladým ľuďom, aby som Vám tlmočil, za čo som sa modlil vo Vatikáne. Modlil som sa za odlišný svet.

V ten deň som s modlil za ukončenie izraelskej okupácie palestínskej zeme a môjho ľudu. Modlil som sa za slobodný a nezávislý palestínsky štát, ktorý bude žiť v bezpečí, mieri a rozkvete po boku svojho suseda, štátu Izrael.

 Ako viete, židia, kresťania a muslimovia žili v Palestíne spolu v mieri celé storočia. Takže mier medzi náboženstvami prúdi v žilách najposvätnejšieho mesta na svete, mesta Jeruzalem. Mier medzi svetovými náboženstvami prúdi v žilách najstaršieho mesta na zemi, Jericha. Mier medzi náboženstvami sveta prúdi v žilách Palestíny.

Modlil som sa s pápežom za to, aby Palestína a Izrael budovali medzi sebou mosty a nie izolačné múry.

Modlil som sa, aby som jedného dňa mohol implementovať dohovory OSN o ukončení všetkých foriem diskriminácie žien, dohovor, ktorý som podpísal, aby mohol byť nový štát Palestína vzorom ženských slobôd v arabskom svete.

Modlil som sa, aby mohol Izrael konečne, po dlhom čakaní, žiť po boku Palestíny ako dobrý sused, a nie ako okupant. Aby sme my, Palestínčania, mohli pokračovať v budovaní inštitúcií civilizovaného štátu pre modernú, otvorenú spoločnosť.

Modlil som sa, aby Amerika bola skutočným priateľom Izraela, nie falošným priateľom, a rovnako ako skutoční priatelia zabránia svojim priateľom jazdiť pod vplyvom alkoholu, tak skutočný priateľ Izraela mu nedovolí podieľať sa na vraždení žien a detí, vrátane bombardovania nemocníc a škôl OSN spôsobom, ktorého sme boli svedkami nedávno v pásme Gazy.

Rovnako, ako skutočný priateľ v Amerike nedovolí svojim priateľom porušovať zákon, skutočný priateľ Izraela mu nedovolí postaviť nelegálnych 15 tisíc osadníckych jednotiek v dobe, keď tvrdí, že sa snaží viesť mierové rokovania.

Rovnako, ako skutoční priatelia v Amerike nedovolia priateľom ublížovať a zneužívať deti svojich susedov, Amerika ako skutočný priateľ Izraela, by mu nemala dovoliť zatýkať palestínske deti, biť  a zatvárať ich do väzenia bez akýchkoľvek obvinení, ako je zdokumentované novinármi a nezávislými ľudskoprávnymi organizáciami.

A tak som sa prišiel dnes, Vás, študentov Cooper Union, ale aj všetkých študentov Ameriky a sveta, opýtať, či sa pripojíte k tomuto starému mužovi v jeho modlitbách. Pomôžete mi vybudovať svet, ktorý bude existovať v mieri? Som si istý, že Vaša odpoveď bude, áno, pridáme sa.

Chcete vytvoriť svet, za ktorý som sa modlil: v skutočnosti ešte lepší svet, ako opisoval kresťansko-arabský filozof Khalil Gibran: (budúcnosť našich detí je taká čarovná, že starý muž, ako ja, ju nikdy nebude môcť navštíviť, ani vo svojich snoch.)

Izraelský ľud dnes žije ako náš okupant, a bez trvalej vízie mierového spolunažívania s jeho bezprostredným susedom. To nie je prijateľné.

Môj národ v pásme Gazy žije pod izraelskou blokádou, bez slobody cestovania a obchodovania a 80% národa sa musí spoliehať na pomoc zahraničia, žije v trvalom strachu z bombardovania, ktoré môže prísť kedykoľvek. Obyvatelia Gazy žijú vo veľkej väznici. To nie je prijateľné.

Dnes, Izrael naďalej kontroluje vzdušný priestor pásma Gazy, medzinárodné vody, elektromagnetické pole, záznamy o obyvateľstve, ako aj pohyb všetkých osôb a tovaru. Príbuzní tých, ktorých nedávno Izrael v pásme Gazy zabil, musia Izrael žiadať o ich úmrtné listy. Je toto slobodný národ? To nie je prijateľné.

Môj národ na Západnom brehu Jordánu a vo Východnom Jeruzaleme žije pod izraelskou okupáciou – môže používať len niektoré, preň vydelené cesty, žiť za obrovským múrom, prechádzať cez vojenské kontrolné stanovištia. Mnohí  z Palestínčanov nemajú tečúcu vodu, mnohí z nich sú desaťročia zavretí v utečeneckých táboroch, bez nároku na spravodlivý súd, či zaplatenie kaucie,  mnohí sú terčom zatýkania, bitiek a  mučenia, a to s minimálnou nádejou na lepší zajtrajšok. Práva, ktoré má dnes palestínsky ľud, sú omnoho menšie ako práva, ktoré mali Afroameričania v Spojených štátoch v 50-tych rokoch. To nie je prijateľné.

 Žiadam Vás, aby ste sa zamysleli nad Palestínou. Ste múdri. Hľadajte pravdu. Inú, než častokrát vidíme v médiách.  Za našu stranu sme toho v poslednom desaťročí urobili veľa.

Celé mesiace sme sa snažili naštartovať seriózne rokovania s Izraelom. Povedali sme premiérovi Netanhyahuovi, že keď verejne, pred celým svetom hlása, že podporuje dvojštátne riešenie, prečo sa potom nedohodneme na mape dvoch štátov v rámci hraníc z roku 1967? Napriek našim opakovaným žiadostiam sme žiadnu mapu nedostali.

Žiadam Vás, prehodnoťte svoj postoj k Palestíne. Pomôžte nám zastaviť krádež našej pôdy. Tento týždeň predložím OSN nový časový harmonogram mierových rokovaní. Kľúč mierového rokovania spočíva v súhlase s vytýčením hraníc dvoch štátov. Dnes hovorím predsedovi vlády Netanyahuovi, ukončite okupáciu, budujte mier. Prešlo štvrťstoročie odvtedy, ako Organizácia za oslobodenie Palestíny oficiálne prijala dvojštátne riešenie v historickom rozhodnutí, ktoré prijali všetky ostatné arabské štáty. Palestína uznala štát Izrael v rámci hraníc spred roku 1967, čím sa vzdala viac ako 78% územia historickej Palestíny. Namiesto toho, aby súčasná izraelská vláda prijala 78% územia, zneužíva mierový proces, ako zámienku na ďalšiu kolonizáciu a útlak. Stále dúfame, že naši izraelskí susedia v skutočnosti neočakávajú, že palestínsky ľud bude žiť pod rasistickým, diskriminačným režimom. Nie je možné nasilu potlačiť ambície palestínskeho ľudu túžiaceho po mieri, slobode a nezávislosti.

My sme jediný národ na tejto zemi, ktorý doteraz žije pod okupáciou. To nie je prijateľné.

Pravda je, že Liga arabských štátov predložila komplexný regionálny mierový plán, Mierovú arabskú iniciatívu z roku 2002. Tento plán, doteraz platný, ponúka Izraelu, že 57 štátov, členov Ligy arabských štátov a Organizácie islamskej spolupráce, uzná Izrael a znormalizuje s ním vzťahy výmenou za jeho stiahnutie sa za hranice z roku 1967 a za spravodlivé a vopred dohodnuté riešenia otázky utečencov v súlade s rezolúciou VZ OSN č. 194. Aby sa naša  „Nakba“ mohla skončiť. Ak Vám znova niekto povie, že arabské štáty sú hlavnou prekážkou mieru, nie je to pravda. A takto to je viac ako desaťročie.

Zamyslite sa nad Paletínou. Pomôžte nám zastaviť krádež našej pôdy. Predseda vlády Netanyahu, ukončite okupáciu, budujte mier. Ôsme prikázanie hovorí „Nepokradneš“. Amerika priamo žiadala od Izraela, aby prestal stavať nelegálne osady na palestínskych územiach. Ale Izrael urobil opak, počas posledných deväť mesiacov rokovaní pod zaštítou Spojených štátov, a po tom, ako žiadali Izrael, aby zastavil osídľovanie, Izrael sa rozhodol pre výstavbu obytných osídľovacích jednotiek pre ďalších 55 tisíc osadníkov, čím sa počet osadníkov na Západnom brehu Jordánu a vo Východnom Jeruzaleme zvýši na 600 tisíc.

Nie je krádež pôdy zahrnutá v ôsmom prikázaní? Podľa medzinárodného práva Izrael nemá právo zobrať tieto pozemky. Pokračujúca konfiškácia našej pôdy Izraelom je náš najchúlostivejší a najskľučujúcejší problém. Je to prekážka k dosiahnutiu spravodlivého a trvalého mieru s Palestínou. Táto izraelská politika nám pripomína múdre slová nebohého prezidenta Kennedyho: „Nemôžeme rokovať s tými, ktorí tvrdia - to, čo je moje, je moje,  a to, čo je tvoje, podlieha rokovaniam“.

Keď Palestína uplatnila svoje dlhoočakávané právo, požiadať OSN o uznanie Palestíny ako štátu, nebola to snaha z našej strany vyhnúť sa rokovaniam. Tento akt nám mal umožniť stať sa lídrom mieru a ľudských práv v islamskom svete, predovšetkým prostredníctvom pripojenia sa k medzinárodným organizáciám a multilaterálnym dohovorom. Svetové hlasovanie za to, aby sme sa stali pozorovateľským štátom skončilo v náš prospech v pomere 138 ku 9. 138 ku 9 v náš prospech.

Len 9 štátov z celého sveta bolo proti našej žiadosti, a desiatky iných štátov, hlasovali v náš prospech, a považovlai nás za dobre pripavených stať sa členom spoločnosti mierových národov. Všetky tieto štáty prehodnotili svoj postoj k Palestíne, a rovnako to musíte urobiť aj Vy.

Zamyslite sa nad Palestínou. Pomôžte nám ukončiť nelegálne zaberanie našej pôdy. Predseda vlády Netanyahu, dosť bolo, ukončite okupáciu.

Vyzývame medzinárodné spoločenstvo, aby sa prestalo schovávať za výzvy na „obnovenie rokovaní“ bez toho, aby uznalo izraelskú vládu zodpovednú za krádež našej pôdy. Medzinárodné spoločenstvo nesie zodpovednosť za ochranu nášho ľudu, ktorý je vystavený teroru osadníkov, armády okupantov a bolestivej blokáde.

Postoj medzinárodného spoločenstva voči izraelskej vláde by mal jasne brať Izrael na zodpovednosť v súlade s medzinárodným právom a ľudskými právami.

V mene odvážneho palestínskeho ľudu a v duchu krokov Maháthmá Gándhího, Martina Luthera Kinga a Nelsona Mandelu prišiel som sem, aby som tlmočil posolstvo mieru a spravodlivosti Izraelu a zvyšku sveta.

Dosiahnutie bezpečnosti si vyžaduje spravodlivosť a ukončenie okupácie. Nerozumieme, ako sa deje proces dezinformácie izraelského ľudu do takej miery, že si neuvedomuje, že bezohľadné bombardovanie Gazy, pri ktorom zomreli tisíce žien a detí, zaseje ešte viac nenávisti?

Ako prezident palestínskeho národa som naďalej verný myšlienke dvojštátneho riešenia, aby sme mohli s naším susedným štátom Izrael žiť v mieri.  To bol dôvod, pre ktorý som sa pridal k pápežovi Ftantiškovi a prezidentovi Perezovi v modlitbách za mier. Rozprával som vám doteraz o mojom svete. O svete starého muža. Ale vy ste mladí. Mládež nepozná také slovo ako únava. V slovníku mladých ľudí sa nenachádza také slovo ako zlyhanie.

V štáte Maine sa každé leto stretávajú mladí Palestínčania, Izraelčania, Američania, Arabi, ako aj iní, v tábore, ktorý sa volá „Semienka mieru“, založeného v roku 1993. Stavajú svet, ktorý si tak veľmi želám pre Palestínu. Funguje to. Dá sa to. Je to budúcnosť. Tým, ktorí vravia, že medzi Palestínčanmi a Izraelčanmi nikdy nebude mier, odkazujem, choďte do Ameriky. Choďte a navštívte Maine.

Na záver chcem povedať, že ako 79 ročný muž, neviem, či budem niekedy držať v rukách sladké plody mieru. Ale jedno viem určite. Držal som v rukách, a na vlastné oči som videl, semienko mieru. Tým semienkom mieru sú mladí Palestínčia, Izraelčania, Američania, ako aj iné národy z celého sveta, ktorí formujú mierové skupiny na univerzitách ako sú J StreetŠtudenti za spravodlivosť v Palestíne. To sú semienka mieru.

Vy ste semienko mieru (Ukazuje na mladého človeka)

Vy ste semienko mieru (Ukazuje na ďalšieho mladého človeka)

Vy ste semienko mieru (Ukazuje na ďalšieho mladého človeka)

 

Nepodceňujte silu Vašej mladosti.

 

Boli to mladí ľudia, ktorí v Birminghame, v štáte Alabama, sprevádzali Martina Luthera Kinga, ktorý sa pričinil za prehodnotenie rasovej otázky v Amerike. Boli to demonštrácie mladých ľudí na amerických univerzitách, ktoré donútili vodcov prehodnotiť vojnu vo Vietname. Boli to protesty mladých ľudí na amerických univerzitách proti aparteidu, vďaka ktorým sa táto nespradolivosť skončila. A preto Vám hovorím, že je vo Vašej moci presvedčiť americký ľud, aby prehodnotil svoj postoj k Palestíne.

Starci sú nositeľmi múdrosti, ale túžba po spravodlivosti je výsadou mladosti. Starší ľudia sa pýtajú -  kedy sa nastolí spravodlivosť? Ale pre mladých ľudí je čas na spravodlivosť TERAZ. V slovníku mladých ľudí je miesto pre spraovdlivosť vždy TU a TERAZ. A tak to má byť.

Boli to mladí ľudia, ktorým Nelson Mandela, veľký priateľ Palestíny, raz povedal, že Juhoafrická republika nemôže byť slobodná, kým sa neoslobodí Palestína.

Začne každý jeden z Vás, semienok mieru, ešte dnes večer budovať svet, za ktorý som sa modlil s pápežom Františkom?

Vybudujete Vy, semienka mieru, svet, ktorý podporuje 99% mierumilovných muslimov, židov a kresťanov, ktorí odmietajú radikálne, násilné náboženské hnutia?

Prehodnotíte Vy, semienka mieru, svoj postoj k Palestíne, a budete od iných žiadať to isté?

Spravíte to pre dobro Palestínčanov a Izraelčanov?

Isteže spravíte. Pretože tu, v týchto veľkolepých priestoroch univerzity Cooper Union, kde sa tvoria veľké veci, ako aj v ostatných univerzitách po celej Amerike, existuje náboženská a etnická rôznorodosť. Vy sami ste už na svojich školách vytvorili model spolunažívania viacerých náboženstiev v mieri a láske, o ktorej Vám starší ľudia hovoria, že v mojej krajine nikdy nebude.

Napriek všetkým snahám Izraela, s pocitom beztrestnosti, donútiť náš ľud, aby prijal realitu emigrácie a  aparteidu, náš ľud pokračuje vo svojom mierovom pochode za slobodou. Budem parafrázovať nášho veľkého a už nebohého básnika Mahmouda Darwisha: Stojíme tu, sme tu, stále tu, vždy tu, naveky tu, s jedným cieľom, jedným, jediným,... aby sme boli. A ja dodám: Áno, budeme.

Už viete, ako vydláždiť cestu k mieru, a už viete, že mier tečie v žilách Cooper Union a tečie v žilách Ameriky, a áno,  tečie priamo v žilách Jeruzalema a Palestíny.

Všetci sme urobili chyby. Ale dnes hovorím, poďme ďalej. Neodpúšťajme si sedemkrát, ale ako Ježiš povedal, sedemdesiatkrát sedem ráz. Martin Luther King raz povedal, „Oblúk univerzálnej morálky je dlhý, ale ohýba sa smerom k spravodlivosti“.

Dnes Vám hovorím: Oblúk strachu je dlhý, ale vždy sa točí smerom k láske. Mám záujem uzavrieť tento kruh, a dnes veľmi skromne od Vás žiadam, vážení výnimoční študenti Cooper Union, v Amerike a vo svete, aby ste sa stali súčasťou tejto zmeny. Prehodnoťte svoj postoj k Palestíne.

Nech Vám Boh všetkým žehná