J.E. Dr. Mahmúd Abbás

Prezident štátu Palestína

oficiálna stránka


 • Narodil sa v meste Safad v roku 1935.
 • Po vzniku Izraela, v roku 1948 bol vyhnaný aj s celou rodinou, ako väčšina Palestínčanov, do diaspóry. Jeho rodina zakotvila v Sýrii so statusom utečencov.
 • Vo veku 13-tich rokov musel odísť zo školy a nastúpiť do práce, aby finančne pomohol chudobnej rodine. Po dvoch rokoch sa vrátil do školských lavíc a skončil strednú školu externe, medzitým učil deti. V roku 1958 diaľkovo skončil vysokoškolské štúdium v Damašku, odbor právo.
 • V roku 1957 sa zamestnal na Ministerstve školstva a vzdelávaní v Katare ako riaditeľ pre personálne záležitosti. V tejto pozícii zotrval až do roku 1970.
 • V polovici päťdesiatych rokov spoluzakladal s rovesníkmi ilegálnu vlasteneckú organizáciu, ktorá následne bola súčasťou palestínskeho národnooslobodzovacieho hnutia (FATAH).
 • V roku 1965 bol jedným zo zakladateľov FATAHU, ktorému predsedal Jásir Arafat.
 • V roku 1982 získal doktorantský titul z Inštitútu orientalistiky v Moskve. Predmetom dizertačnej práce bolo (Tajné vzťahy medzi nacistickým Nemeckom a sionistickým hnutím).
 • Je členom Ústredného výboru FATAH-u od roku 1964.
 • Je výkonným tajomníkom Výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny od roku 1996 až do roku 2004.
 • V roku 2004 bol zvolený za predsedu Výkonného výboru Organizácie pre oslobodenie Palestíny.
 • Od roku 1984 až 2000 predsedal sekcii Medzinárodných a arabských vzťahov s OOP.
 • V roku 1978 štartoval projekt družby medzi palestínskymi a arabskými mestami.
 • V roku 1979 predsedal spoločnému palestínsko-jordánskemu výboru za palestínsku stranu.
 • Od sedemdesiatych rokov začal dialóg s izraelskými mierovými silami.
 • 13. septembra 1993 podpísal za palestínsku stranu tzv. dohody z Osla.
 • 23. septembra 1995 podpísal za OOP Dohodu o prechode kompetencií vo Washingtone.
 • Od roku 1994 do roku 2000 bol hlavným vyjednávačom.
 • Od roku 1996 až 2002 šéfoval volebnej komisii.
 • V apríli 2003 bol vymenovaný za prvého predsedu vlády Palestínskej národnej autority.
 • V roku 2004 bol zvolený za predsedu OOP.
 • 9. januára 2005 bol zvolený za predsedu Palestínskej národnej autority.
 • 24. októbra 2008 Ústredný výbor OOP ho zvolil za prezidenta Palestíny.
 • Je autorom mnohých kníh a publikácií: (Sionizmus – začiatok a koniec), (Kvapka zla), (Iná tvár), (Pád Netanjahuovej vlády), (Cesta dohody z Osla), (Etnické a náboženské zoskupenie v Izraeli).