MZV: „Amuna“ je jasným dôkazom oficiálneho izraelského sprisahania

7.11.2016

Radikálno-pravicová vláda Benjamína Netajahua prejavuje svoju ľahostajnosť voči medzinárodným odsúdeniam osídľovania a medzinárodným výzvam k jeho zastaveniu i voči varovaniam pred jeho nebezpečenstvom pre dvojštátne riešenie a mier v regióne. V dobe, keď izraelský Ministerský výbor pre otázky legislatívy rokuje o znení zákona, ktorý by legalizoval osadnícke jednotky postavené na súkromnom palestínskom pozemku, Izrael pokračuje vo svojej snahe obchádzať verdikt najvyššieho izraelského súdu ohľadom demolácie osadníckych jednotiek, postavených na súkromných palestínskych pozemkoch v osade „Amuna“. Izraelská vláda žiadala izraelský najvyšší súd o odloženie realizácie svojho verdiktu na 7 mesiacov, pod zámienkou hľadania alternatívnych osadníckych jednotiek pre osadníkov, ktorí z nich budú vyhostení. Okupačné jednotky medzitým zvyšujú svoju aktivitu v demolácii palestínskych domov a príbytkov, neberúc ohľad na to, že tam bývajú rodiny s deťmi. Demolácie sa uskutočňujú pod falošnou zámienkou, že domom chýbajú stavebné povolenia, aj keď mnoho Palestínčanov požiadalo o vydanie týchto povolení, no tie sú často zamietnuté. Izraelské jednotky často umožňujú osadníkom zmocniť sa palestínskych domov a pozemkov bez ohľadu na to, či ide o verejný, alebo súkromný majetok a následne ich skonfiškujú a stavajú na nich osadnícke jednotky. 

MZV ostro odsudzuje nelegálne osadnícko-okupačné opatrenia a politiku a zdôrazňuje, že táto politika odzrkadľuje dvojaký meter v izraelskom správaní, ktorý sa zakladá na režime rasistickej separácie a apartheidu na okupovaných palestínskych územiach. MZV má za to, že ľahostajnosť medzinárodného spoločenstva voči týmto praktikám, ktoré sa dejú pred ich očami, vzdbudzuje dojem, že medzinárodné spoločenstvo bude v tomto sprisahaní buď partnerom, alebo spolupáchateľom. To v konečnom dôsledku zvyšuje intenzitu izraelských zločinov porušovania práv Palestínčanov. Praktiky okupačného štátu, ktoré sú v rozpore s medzinárodným právom, sú predzvesťou prehĺbenia separačného režimu „apartheid“, ktorý bude mať v budúcnosti katastrofálne následky. Nie len na charakter palestínsko-izraelského konfliktu, ale aj na celý región a svet.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 7.11.2016

Neoficiálny preklad