MZV: chýbajúce medzinárodne reakcie na okupáciu sú chápané ako podpora v pokračovaní verejných popráv

20.10.2016

Každý deň sa objavujú nové jednoznačné dôkazy a skutočnosti pre zločiny, ktoré pácha okupácia voči nášmu ľudu. Najmä čo sa týka verejných popráv a priamych vrážd palestínskej mládeže vo všetkých kútoch okupovaných území. V tejto súvislosti izraelská tlač uverejnila audiovizuálny dokument, ktorý zachytáva popravu 19 ročnej Rahík Jusef z Asíra Al-šemalíja. Dievča bolo zastrelené na checkpointe Zaatara južne od mesta Náblus. Dokument zobrazuje ako na ňu okupační vojaci strieľajú po jej páde na zem aj napriek tomu, že pre nich nebola nebezpečná. MZV zdôrazňuje, že desiatky verejných popráv, ktoré spáchali okupačné oddiely, boli uskutočnené rovnakým spôsobom. Zdokumentovali ich medzinárodné izraelské a palestínske ľudsko-právne organizácie ako aj média. Je to ďalší dôkaz toho, že tieto verejné popravy sa dejú na základe jasných pokynov zo strany politického vedenia v Izraeli, ktoré umožňuje okupačným vojakom strieľať na Palestínčanov bez prekážok. 

MZV ostro odsudzuje barbarskú verejnú popravu dievčaťa Rahik Jusef a zdôrazňuje, že vládnuca pravica v Izraeli sa snaží utajiť svoje zločiny vytváraním prekážok voči činnosti ľudsko-právnych organizácií, ktoré sa snažia zdokumentovať tieto zločiny a tiež voči médiám, usilujúcich sa tieto zločiny publikovať. MZV žiada ľudsko-právne organizácie, aby pokračovali v dokumentácii zločinov okupantov, ako nevyhnutý krok k ich predloženiu príslušným medzinárodným súdnym tribunálom, a zároveň vyslovuje počudovanie nad mlčaním medzinárodného spoločenstva za tieto verejne zdokumentované zločiny. Okupanti si zvykli spolunažívať s medzinárodným mlčaním a považujú ho za prejav podpory na pokračovanie v zabíjaní našich občanov pred zrakom sveta. MZV vyzýva medzinárodne príslušné organizácie vrátane Bezpečnostnej rady OSN a Výboru pre ľudské práva k prijatiu potrebných krokov, na zastavenie hrubého izraelského porušovania medzinárodného práva a medzinárodného humanitárneho práva a žiada potrestať páchateľov a vrahov za svoje zločiny.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,20.10.2016

Neoficiálny preklad