MZV: nové osadnícke nebezpečenstvo a chýbajúca serióznosť medzinárodného spoločenstva v jeho riešení

30.11.2016

V zápase s časom vládnuca pravica v Izraeli urýchľuje rozmach osídľovania na okupovaných palestínskych územiach so zámerom vytvárať nové koloniálne skutočnosti, ktoré by sa podieľali na uzavretí brány implementácie životaschopného celistvého a zvrchovaného Palestínskeho štátu. Na túto realizáciu vláda Benjamína Netajahua zintenzívňuje svoj osadnícky proces, ktorý má strategické ciele prepájať osady Západného brehu Jordánu s vnútrom Izraela. V tomto smere „Výbor na vyššiu organizáciu a stavbu v civilnej správe“ schválil podvýbor osídľovania stavby veľkého osadníckeho celku na území palestínskych občanov v obci „Masha“ s rozlohou viac ako 50 000 m² nachádzajúcou sa na 0,9 Ha palestínskej pôdy. 

MZV ostro odsudzuje tento koloniálny projekt a znova zdôrazňuje, že Netajahuova vláda trvá na krádeží palestínskej zeme rôznymi spôsobmi, no hlavne vydávaním mnohých rozhodnutí, ktoré umožňujú krádeže pôdy za vojenskými účelmi a následne ju klasifikujú ako „verejný pozemok“, ktorý sa časom určí pre osadnícky rozmach.

Máme právo sa pýtať: „Dokedy bude hrať medzinárodne spoločenstvo rolu ľahostajného diváka, zatiaľ čo palestínska zem mizne kúsok po kúsku? Dokedy sa bude medzinárodný hlas obmedzovať na odsúdenie osídľovania, ktoré izraelskí politici neberú vážne z dôvodu jeho neefektívnosti?“ Pokračujúca medzinárodná ľahostajnosť je chápaná ako podpora Izraelu, v pokračovaní jeho osídľovania na území palestínskeho štátu, ktoré začalo v roku 1967, keď Izrael okupoval pásmo Gazy a západný breh Jordánu vrátane Jeruzalema. Dúfali sme, že medzinárodné spoločenstvo nájde v našom prípade rovnakú odvahu, akú našiel, keď sa zaoberal inými citlivými otázkami v regióne a vo svete. Takáto odvaha je potrebná v hľadaní riešenia palestínskej otázky, najmä medzinárodným čelením nezákonnému osídľovaniu a jeho nebezpečným dopadom na dvojštátne riešenie. Medzinárodné spoločenstvo žiaľ stále preferuje skromné vyhlásenia odcudzovania a skrýva sa pred svojou zákonnú a morálnu zodpovednosť v Palestíne. Z tohto uhla pohľadu znova zdôrazňujeme dôležitosť predloženia návrhu rezolúcie o osídľovaní na pôde bezpečnostnej rady OSN. MZV bude stále v zmysle svojej zodpovednosti sledovať tento dôležitý spis a usilovať sa právnymi, diplomatickými a politickými spôsobmi, aby bol tento spis súčasťou priorít medzinárodného spoločenstva, a aby sa ním aj serióznym spôsobom zaoberal.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 30.11.2016

Neoficiálny preklad