MZV: vyzýva UNESCO, aby obhájilo svoje rozhodnutie a bránilo ho pred pokračujúcimi a zvyšujúcimi sa útokmi okupačného štátu

17.10.2016

Izrael si zvykol, ako okupačný štát, vzpierať sa rozhodnutiam medzinárodnej legitimity, ktoré sa týkajú palestínskej otázky a odmieta rešpektovať rozhodnutia OSN a jej inštitúcii a organizácii, ktoré ho žiadajú o ukončenie okupácie, osídľovania a hrubého porušovania medzinárodného práva. V rámci tohto vzoprenia sa, zvyšuje Izrael po každej medzinárodnej rezolúcii svoje okupačné a osadnícke opatrenia, čo signalizuje jasnú ľahostajnosť voči vôli medzinárodného spoločenstva. V posledných dňoch izraelskou reakciou na rezolúciu UNESCO, ktorá sa týka Jeruzalema a svätýň, bolo zintenzívnenie vstupov do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa. Tieto aktivity sú zamerané proti obsahu rezolúcie, prostredníctvom vytvárania nových skutočností. A to nie len zvýšením denných vstupov a počtu zúčastnených, ale aj prostredníctvom kvality týchto výziev a nabádaniu k vstupom, ktoré zahŕňajú organizovanie rôznych aktivít pre deti osadníkov pri bránach požehnanej mešity Al Aqsa, s účasťou sprievodcov, ktorí sa špecializujú na záležitosti tzv. „chrámu“. Sprievodcovia pomáhajú skupinám, ktoré vstupujú dovnútra a premietajú trojrozmerný film o „chráme“ a rozdávajú účastníkom týchto aktivít darčeky a vykonávajú biblické rituály. Delia tieto vstupy na ženské, mužské a detské vykonávajúce sa skupinovo. Je pochopiteľné, že tieto výzvy boli vo veľkej miere rozšírené prostredníctvom izraelských elektronických médií a sociálnych sietí a podpísané teroristickými osadníckymi skupinami ako napríklad „žiaci za chrám“, „ženy za chrám“, „vraciame sa do hory“, alebo „aliancia organizácie chrámu“, ktorá združuje 13 organizácii a skupín, ktoré sa zaoberajú mobilizáciou na vniknutie do požehnanej mešity Al Aqsa a urýchlením obnovenia tzv. „chrámu“. Aj verejná výzva izraelského ministra vnútra Aryeh Deriho na zhromaždenie pred múrom Al-borák pri príležitosti židovského sviatku „Dažnika“ proti rezolúcii UNESCO. 

MZV ostro odsudzuje opakujúce sa vniknutia do priestorov požehnanej mešity Al Aqsa a zdôrazňuje, že chýbajúce medzinárodne kroky, ktoré by zastavili provokačné praktiky okupantov, posilňujú okupačný štát v jeho vzoprení sa medzinárodným rezolúciám. V tomto smere MZV zdôrazňuje, že všetky vstupy sa dejú s podporou a požehnaním Netanjahuovej vlády. Podieľajú sa na nich všetky koaličné strany, okupačná polícia a strážna služba zabezpečuje ochranu účastníkov a umožňuje židovským radikálom vstup do požehnanej mešity Al-aqsa, v tieni chýbajúcej prítomnosti islamských a arabských strážcov posvätných miest. Okupačná polícia dokonca zatýka každého, kto protestuje proti okupačným a osadníckym opatreniam a vyháňa obyvateľov Jeruzalema z mešity, a to je v podstate obsahom schválenia rezolúcie výkonného výboru UNESCO.
MZV uvádza, že tieto provokatívne kroky sú priamou reakciou okupantov na rezolúciu UNESCO, čo vyžaduje od výkonného výboru UNESCO a jeho členov a celej organizácie, aby v rámci svojich zodpovedností prijali potrebné kroky na zastavenie týchto provokácii a zabezpečili ochranu požehnanej mešity Al Aqsa, a tým zachovali všetky predmety rezolúcie, ktorá bola schválená.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,17.10.2016

Neoficiálny preklad