MZV: žiada medzinárodné spoločenstvo k okamžitému ukončeniu nespravodlivej blokády pásma Gazy

18.10.2016

Izrael ako okupačná moc pokračuje vo svojej vojne namierenej na palestínsku existenciu a vo svojej surovej agresii namierenej na slobodný život  palestínskeho ľudu. Mobilizuje všetky inštitúcie a nástroje okupačného štátu so zámerom utlmiť palestínsku otázku a spravodlivé a legálne práva nášho ľudu v snahe ju bagatelizovať a vymazať z medzinárodných a regionálnych agend. V rámci dosiahnutia tohto cieľa sa okupačná moc snaží rozdrobiť palestínsku otázku a oddeliť jej piliere, aby mohla samostatne skoncovať s každou zvlášť. Javy tejto politiky sú jasné, v snahách okupantov separovať pásmo Gazy od okupovaného Západného brehu Jordánu vrátane Jeruzalema, pokračovaním nespravodlivého obliehania pásma Gazy, s cieľom zničiť šancu implementácie životaschopného zvrchovaného Palestínskeho štátu. To je podstata výzvy, ktorú podpísalo 80 mimovládnych organizácii, v ktorej žiadali ukončenie okamžitého obliehania pásma Gazy, a ktorá tiež odzrkadlila mieru nebezpečného katastrofálneho stavu obyvateľstva pásma Gazy. 

MZV zdôrazňuje, že to, čo sa deje v pásme Gazy, ako napríklad obliehanie, vojny a trvalá agresia, je prejavom okupačného politického plánu, ktorý v sebe nesie nebezpečné dopady na palestínsku otázku. Od októbra roku 2000 okupačné jednotky zaviedli prísnu blokádu na všetkých okupovaných palestínskych územiach a najmä na pásmo Gazy a pred 10 rokmi sprísnili túto blokádu na pásmo Gazy. Izrael ako okupačná moc praktizuje svoju kolonizačnú politiku prostredníctvom zničujúcich vojen v pásme Gazy a zničenia infraštruktúry palestínskej ekonomiky a pilierov bežného života občanov. V snahe izolovať Palestínčanov a donútiť ich k emigrácii sprísnila svoju nespravodlivú blokádu, čo spôsobilo zvýšenie nezamestnanosti a chudoby až natoľko, že je najvyššia na svete. Izrael ešte k tomu zničil základy potrebné pre život občanov ako napríklad: vodu, poľnohospodárstvo, rybolov, zdravotníctvo, školstvo, elektrické zdroje a kanalizáciu ako aj iné dôležité odvetvia nevyhnutné pre život. Pásmo Gazy nemá prístup k potrebným materiálom na stavebníctvo, tovar ani slobodný pohyb jeho obyvateľov, všetko je kontrolované okupačnou mocou. Viac ako 2 milióny Palestínčanov, ktorí žijú v pásme Gazy, žijú v neľudských podmienkach, ktoré ohrozujú budúcnosť mladých generácii strácajúcich nádej na život. 

MZV ostro odsudzuje pokračujúcu izraelskú agresiu na našich obyvateľoch v pásme Gazy ako aj nespravodlivú surovú izraelskú blokádu, ktorá je zameraná voči celej palestínskej otázke. MZV zároveň vyjadruje svoje počudovanie nad mlčaním medzinárodného spoločenstva v súvislosti s touto ľudskou tragédiou a za to, že sa medzinárodné spoločenstvo vzdalo svojich skutočných povinností a zodpovedností voči obyvateľom pásma Gazy. MZV vyvíja svoju diplomatickú a politickú aktivitu na všetkých úrovniach, prostredníctvom všetkých možných kanálov a na všetkých tribunáloch, v záujme odhalenia izraelských porušovaní práv obyvateľstva pásma Gazy, ktoré sú na úrovni vojnových zločinov a zločinov proti ľudskosti. MZV žiada medzinárodné spoločenstvo, OSN a všetky jej organizácie a agentúry, aby niesli právnu a morálnu zodpovednosť voči nášmu ľudu v pásme Gazy, a aby vyvíjali potrebný nátlak na Izrael, k okamžitému ukončeniu svojej blokády pásma Gazy. MZV ďalej žiada, aby sa na Izrael uplatnili sankcie, ktoré sú zahrnuté v medzinárodnom práve, za pokračujúce zločiny, čo by upevnilo medzinárodnú mierovú vôľu a zachránilo by dvojštátne riešenie pred okupáciou a jej vojenskou mašinériu a osadníckymi buldozérmi.


Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,18.10.2016

Neoficiálny preklad