Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

19.02.2014
MZV: vyzýva medzinárodné spoločenstvo k ochrane vzdelávania v Jeruzaleme pred rasistickými okupačnými opatreniami
19.02.2014

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína ostro odsudzuje vôľu izraelskej vlády zavrieť viac ako 30 palestínskych škôl, lebo odmietli uplatniť izraelský obsah výučby a trvajú na palestínskom obsahu. Vzhľadom na to, že tieto školy trvajú na palestínskom obsahu vyučovacích látok, čelia likvidačným izraelským pokutám, čo ohrozuje ich existenciu. Táto vzdelávacia politika, ktorú uplatňuje izraelská vláda voči Východnému Jeruzalemu, je súčastou judaizácie Jeruzalema a izraelizácie vzdelávacieho procesu vo Východnom Jeruzaleme.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína žiada:

UNESCO a príslušné medzinárodné organizácie k odhaleniu tejto politiky a jej odsúdeniu v súlade s medzinárodným právom.
Všetky štáty sveta a medzinárodné kvarteto, aby prijali potrebné opatrenia, ktoré by zastavili jednostranné izraelské provokačné praktiky a zabezpečili ochranu palestínskych obyvateľov Jeruzalema, a to v duchu ženevských dohovorov.
Arabský a islamský svet, oficiálne a občiansky, aby rešpektovali svoje záväzky voči Jeruzalemu a jeho obyvateľom brániacim moslimské svätyne, a aby zabezpečili potrebné podmienky pre ich dôstojný život v ňom.

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah, 19.2.2014

 Neoficiálny preklad