Palestínsky národný boj

Arabská mierová iniciatíva

Deklarácia za ukončenie okupácie a globálny mier, za diplomatické vzťahy a normalizáciu medzi
„Palestínčanmi, islamským a arabským svetom“ a Izraelom.

Subscribe to Palestínsky národný boj