Vyhlásenia MZV Palestíny 2015

Vyhlásenie Ministerstva zahraničných vecí Štátu Palestína

MZV Palestíny bude s ostatnými zainteresovanými stranami naďalej monitorovať riziká obsiahnuté v správe UN OCHA

Subscribe to Vyhlásenia MZV Palestíny 2015