MZV: zákon „legalizácie“ osadníckych buniek ohrozuje zvyšok dvojštátneho riešenia

14.11.2016

Legislatívny ministerský výbor okupačnej vlády schválil návrh zákona o „legalizácii“ chaotických osadníckych buniek postavených na súkromnom palestínskom pozemku ako prvý krok k jeho predloženiu izraelskému Knessetu na prerokovanie a schválenie. Je to nevídaný eskalačný krok, ktorý okupantom umožňuje obchádzať verdikt izraelského najvyššieho súdu ohľadom vyľudnenia osady „Amuna“ do konca tohto roku. V prípade, že Knesset schváli tento zákon, všetky podobné osadnícke jednotky by sa legalizovali spolu s viac ako 2500 osadníckymi jednotkami, ktoré boli postavené na súkromnom palestínskom pozemku. To môže byť v konečnom dôsledku považované za zelenú pre osadnícke organizácie, aby mohli pokračovať v krádeži okupovaných palestínskych území, ale v tomto prípade pomocou zákona. 

MZV ostro odsudzuje izraelskú osadnícku politiku a varuje pred nebezpečnými dopadmi tohto zákona na dvojštátne riešenie a implementáciu životaschopného zvrchovaného palestínskeho štátu. Zároveň zdôrazňuje, že schválenia zákona otvára dvere ďalším rasistickým zákonom, ktoré by prehĺbili okupáciu, osídľovanie a rasisticko-separačný režim, najmä zákon o anektovaní osady „Malle Adomém“. Návrh zákona je súčasťou úsilia vládnucej pravice dokončiť zmocnenie sa základných pilierov moci v okupačnom štáte, aby izraelský najvyšší súd slúžil svojím prívržencom z radov osadníkov, a tým pomohol k uplatneniu svojej rasistickej ideológie. To v konečnom dôsledku premení Izrael na ultraradikálny štát. To sa môže nebezpečne odzrkadliť na ľudskej a národnej existencii palestínskeho ľudu v ich vlasti.

Medzinárodná ľahostajnosť voči osídľovaniu a izraelskej judaizácii je jasná podpora vláde Benjamína Netanjahua aby mohol pokračovať v krádeži palestínskych území, zničení dvojštátneho riešenia a pilierov existencie životaschopného Palestínskeho štátu. Izraelská vláda sa domnieva, že súčasná situácia a medzinárodná zaneprázdnenosť sú vhodnou príležitosťou na urýchlenie plánov navždy uzavrieť brány politických riešení konfliktu, a bezpečnostná rada OSN by mala urýchlene podniknúť kroky, ktoré by zastavili izraelské vzoprenie sa medzinárodným zákonom. 

Ministerstvo zahraničných vecí Štátu Palestína
Ramallah,14.11.2016

Neoficiálny preklad