Prejav prezidenta Mahmúda Abbása na 70. zasadnutí Valného zhromaždenia OSN

Hlavné body prejavu J.E. Mahmúda Abbása predneseného na pôde OSN

Dňa 30.9.2015 palestínsky prezident Mahmúd Abbás pri príležitosti 70. výročia založenia OSN predniesol na Valnom zhromaždení OSN dôležitý prejav, v ktorom zahrnul aktuálnu situáciu na palestínskych územiach a načrtol východiská k jej riešeniu. Zhrnieme Vám  hlavné body prejavu v slovenskom jazyku, v ktorom prezident Abbás:

 • poukázal na izraelské porušovanie práv Palestínčanov a sústredil sa najmä na protiprávne aktivity izraelskej okupácie a osadníkov v okupovanom Východnom Jeruzaleme, najmä voči islamským a kresťanským svätyniam, predovšetkým v požehnanej mešite al-Aqsa, poukázal na pokračujúce obliehanie pásma Gazy, na kontrolné stanovištia a ponižujúce opatrenia, kolektívne tresty voči palestínskemu ľudu na Západnom brehu Jordánu, na postavenie palestínskych politických väzňov v izraelských žalároch a zločiny izraelských osadníkov, najmä zločiny upálenia detí ako v prípade batoľaťa Aliho Dawabsheha, mladíka Mohameda Abu Kdeiru a Mohameda Addara.

 • zdôraznil úlohu a povinnosti OSN a vyzdvihol medzinárodné rezolúcie týkajúce sa Palestíny, a najmä rezolúcie č. 181, a nevyhnutnosť vrátiť palestínsku otázku na pôdu OSN.

 • hovoril o historickej krivde, ktorá bola spáchaná voči Palestíne a jej ľudu a poukázal na potrebné a nevyhnutné mechanizmy na prehodnotenie histórie palestínskej otázky.

 • upozornil, že Palestína je pozorovateľský nečlenský štát OSN, ktorý si zaslúži plné uznanie a je nevyhnutné usilovať sa o plnoprávne členstvo Palestínskeho štátu v OSN.

 • zdôraznil, že Palestínska strana rešpektovala všetky bilaterálne zmluvy a príslušné medzinárodné rezolúcie a to v dobe, keď ich izraelská strana nerešpektovala.

 • vyslovil názor, že je neprijateľné, ba nemožné, aby daný stav pretrvával večne.

 • pripomenul slová Jicchaka Rabina z roku 1967: „Izrael sa stane štátom apartheidu, pokiaľ bude pokračovať v okupácii palestínskych území“, a označil „izraelské osady na palestínskom území za rakovinu“.

 • vyčítal tradičným demokratickým štátom, ktoré hlasovali proti rezolúciám týkajúcich sa Palestíny a jej legálnych práv, že tým podporujú radikálov v ich nenávisti a rasizme a zároveň prízvukoval, že takéto postoje neslúžia mieru ani jeho podporovateľov, ktorí veria v dvojštátne riešenie.

 • poukázal na nevyhnutnosť potrestať Izrael za pokračujúce zločiny voči Palestínčanom.

 • odhalil rasistické a represívne zákony, ktoré okupant prijíma a tým napomáha judaizácii, kryje tých, ktorí sa dopúšťajú zločinov voči Palestínčanom, ako napríklad cez zákon, ktorý umožňuje používať ostré náboje na civilných demonštráciách.
 •  poukázal na fakt, že Izrael na kultúru mieru a mierového vyrokovateľného riešenia konfliktu odpovedá kultúrou radikalizmu, teroru a apartheidu, ktoré prehlbujú okupáciu a podnecujú páchanie zločinov a krádež palestínskej pôdy.
 • ukázal na oficiálnu izraelskú podporu radikálnym židovským organizáciám, ktoré beztrestne páchajú zločiny voči Palestínčanom.

 • hovoril o tom, že Palestínska autorita pokračuje v budovaní pevných štátnych inštitúcií podľa princípov právneho štátu, transparentnosti a demokracie a napriek všetkým okupačným prekážkam dosahuje úspechy a to podľa svedectiev mnohých medzinárodných organizácií.

 • potvrdil, že Palestínsky štát sa bude uchádzať o pripojenie k medzinárodným organizáciám, zmluvám a dohovorom, ktoré nie sú zamerané proti nikomu, ale slúžia na ochranu a obranu práv palestínskeho ľudu v súlade s legislatívou štátu a medzinárodnými kritériami.

 • jednoznačne odmietol tzv. dočasné riešenia, či vznik rozdrobeného, necelistvého štátu,  a potvrdil jednotu nášho ľudu a jeho zeme a palestínsku legitimitu.

 • uviedol, že sa bude usilovať o palestínsku národnú jednotu a ukončenie vnútorného rozkolu na základe programu OOP, a bude sa usilovať o vyhlásenie a zorganizovanie prezidentských a parlamentných volieb.

 • vyzval štáty, ktoré doteraz neuznali štát Palestína, aby tak urobili, pretože hlásiť sa k dvojštátnemu riešeniu znamená uznať Palestínsky štát.

 • hovoril o kultúrnom, civilnom, humánnom a duchovnom podiele Palestíny v ľudskom procese humanizácie od jeho počiatkov.

 • zdôraznil, že ten, kto vyzýva k mieru a boju proti terorizmu, musí najprv začať riešiť palestínsku otázku a tým to všetko končí.

 • pripomenul, že je dôležité zužitkovať vztýčenie vlajky štátu Palestína v sídle OSN, ako aj posledné rozhodnutia európskeho parlamentu, ktoré odsúdili osídľovanie a jeho dopady a potvrdili práva nášho ľudu.

 • hovoril, že izraelská vláda znemožnila všetky snahy o obnovenie mierového procesu a rokovania.

 • vyzval izraelský ľud, aby tvoril mier, ktorý by mal byť postavený na spravodlivosti, bezpečnosti a stabilite pre všetkých.

 • vyzval BR OSN ako aj Valné zhromaždenie k zodpovednosti.

 • v mene Palestíny víta akékoľvek úsilie na dosiahnutie mieru, a najmä európske a francúzske snahy, a zároveň víta výzvy, ktoré žiadajú od BR OSN, aby určila jasné kritériá na dosiahnutie mieru a to na nasledujúcich princípoch:

1.      Dvojštátne riešenie podľa hraníc z r. 1967

2.      Určenie časového harmonogramu ukončenia okupácie

3.      Vytvorenie medzinárodného dáždnika, ktorý by monitoroval ukončenie okupácie podľa rozhodnutia medzinárodnej legitimity

4.      Dovtedy žiada OSN a generálneho tajomníka OSN, predsedu VZ OSN, aby vytvorili režim medzinárodnej ochrany palestínskeho ľudu v súlade s medzinárodným humanitárnym právom.

 Prezident ďalej v prejave vyhlásil, že:

 • vo svetle toho, že Izrael nerešpektuje obsah dohody z Osla a  jej dodatkov, a neuskutočnil dohodnuté odchody z oblastí, ktoré sú klasifikované ako „B“ a „C“, a tvoria viac ako 60% Západného brehu Jordánu vrátane Jeruzalema, nerešpektoval status oblasti „A“, a má odmietavý postoj k prehodnoteniu ekonomických zmlúv, ktoré obmedzujú palestínsku ekonomiku vo svojom rozvoji a nezávislosti, neustále sa usiluje zbaviť Palestínsku autoritu skutočných kompetencií, nezastavil osídľovanie a neprepustil palestínskych väzňov, sme nútení vyhlásiť, že nemôžeme naďalej pokračovať v rešpektovaní dohody z Osla, a Izrael by mal, ako okupačná moc, niesť svoju zodpovednosť.

 • Palestínsky štát na hranici zo  4. júna 1967 s hlavným mestom Východný Jeruzalem, je štátom pod okupáciou.

 • rezolúcia VZ OSN 67/19 z r. 2014 potvrdila, že Výkonný výbor OOP je dočasná vláda Palestínskeho štátu a že Palestínska národná rada je parlamentom Palestínskeho štátu.

 • palestínske úsilie pripojiť sa ku všetkým medzinárodným organizáciám a dohovorom  bude pokračovať a rovnako bude pokračovať obrana nášho ľudu prostredníctvom všetkých dostupných, zákonných a mierových prostriedkov a ten, kto sa bojí medzinárodného práva, by mal prestať páchať zločiny.

 • Palestínčania volia spravodlivý mier, ktorý zaručí práva a ľudskú dôstojnosť nášmu ľudu a že mier nie je len v záujme Palestínčanov ale aj izraelského ľudu.

 • vyzýva izraelský ľud, aby sa vzdal politiky uzavretia sa do seba, pretože je zničujúca a zdôraznil, že jedine mier dokáže zabezpečiť bezpečnosť, pokoj a stabilitu pre všetkých.

PrílohaVeľkosť
statement_by_h.e._mahmoud_abbas_at_unga.pdf880.98 KB